Petra Tordsson och Loka Brunn
Bild från: Loka Brunn: Sonia Jansson

Lyckad helg på Loka Brunn

Hallå där, Petra Tordsson i Örebrogruppen!

Ni arrangerade en föräldrahelg på Loka Brunn utanför Grythyttan 23-24 november, som jag förstod blev lyckad – berätta!

– Ja, det blev jättelyckat! Vi hade bokat ett färdigt ”paket” och det var skönt att få bli lite ompysslad. Familjer från hela vår region deltog; från Falun, Katrineholm, Örebro och Nyköping, och alla fick möjlighet att lära känna varandra från början. 

Så det blev nya möten och bekantskaper?

– Ja, verkligen. Det blev många bra samtal, och det var värdefullt för deltagarna att få bli lite ”avlyfta” från vardagen och ansvaret hemma. Framförallt var det bra att få ta del av allas olika faser i behandlingstiden för de drabbade barnen: ”Hur gjorde ni, hur blev det sen…?” Här är det är verkligen ett bra stöd att kunna dela varandras erfarenheter.

Vad var det bästa under helgen?

– Det var just mötet med de övriga deltagarna. Igenkännandet. Även om det såklart handlar om mycket elände, får man ny kraft av att mötas och möjligheten att ge varandra feedback. Och jag tror det också är viktigt att arrangera aktiviteter och forum utan barn – att få vara fri som förälder och därmed kunna uttrycka vad man vill.

Så vad betyder en sådan här helg?

– Jättemycket. Känslan av att bli sedd och omhändertagen och träffa andra som förstår. Det är svårt att förstå om man inte själv är drabbad, och att få mötas så här är välbehövligt för processen att vara förälder till ett cancerdrabbat barn. Det innebär ”en vila” att få vara med andra drabbade, vilket kan leda till en djup samhörighet.

Vad händer mer i Örebrogruppen framöver?

– Vi har fin aktivitet i Örebrogruppen just nu. Vi kör på med våra regelbundna fikaträffar för att mötas, och under 2019 kommer vi bland annat att ha ett utbildningsfokus på våra aktiviteter. Vi planerar nämligen två föreläsningar, varav en om hjärntrötthet. Det är inte alltid så lätt att till exempel ta sig tillbaka till skolan efter en tuff behandling och de biverkningar som det kan innebära. Inget blir som riktigt vanligt igen, och det här blir ett viktigt temaområde för oss framöver.

Tack! Lycka till, Örebrogruppen!

Stöd- och stadsgrupper

Mellansveriges stödgrupper

Barncancerfonden Mellansveriges olika stads- och stödgrupper planerar sin verksamhet genom att årligen upprätta handlingsplaner för sina aktiviteter. Handlingsplanen godkänns först av föreningens styrelse och kan därefter genomföras med de beviljade ekonomiska medlen i handlingsplanen. Är du intresserad av att engagera dig i en stödgrupp?
Läs mer här!