Sektionschef Josefine Palle och avdelningschef Karin Johansson utanför ett av de nya isoleringsrummen på avdelning 95A under invigningen den 14 oktober.

”Ett tecken på framsynthet”

Akademiska sjukhuset i Uppsala invigde de nya isoleringsrummen för stamcellstransplanterade barnpatienter – Barncancerfonden berömmer satsningen.

Den 14 oktober invigdes de nya isoleringsrummen för stamcellstransplanterade på Akademiska barnsjukhuset – en ombyggnation som pågått under ett års tid. Investeringen gynnar både Barncancerfondens målgrupp och den personal som arbetar på barncanceravdelningen.

– Det väldigt roligt att Akademiska sjukhuset gör den här satsningen, så att barn som behöver denna behandling inte behöver transporteras till annat sjukhus. Det ger en stolthet för personalen och framför allt är det bra för barnen, säger Barncancerfondens generalsekreterare Thorbjörn Larsson.

Äntligen tillbaka

Efter ett års evakuering har barnonkologen flyttat tillbaka till ordinarie lokaler på Akademiska barnsjukhuset. Byggstöket är avklarat och barnavdelningen för blod- och tumörsjukdomar har nu både renoverats och försetts med två nya patientsalar; två specialbyggda isoleringsrum för stamcellstransplanterade patienter. Tre mindre rum har efter ombyggnationen blivit till två stora, där extra infektionskänsliga barn efter blodstamcellsbehandling kan vårdas under en längre tid. Den 14 oktober invigdes de nya rummen officiellt på avdelning 95A – ett efterlängtat event, då man samtidigt kunde fira återgången till normala sammankomster efter pandemin.

Två nya isoleringsrum

De nya lokalerna innebär att barn med olika former av leukemier, lymfom och myelom från och med nu kan få blodstamcellstransplantation på plats – på avdelningen, istället för på hematologmottagningen (vuxenavdelningen för blodsjukdomar) eller vid andra barncancercentra i Sverige. Därmed ökar tryggheten för de barn som behandlas och för vilka immunförsvaret är kraftigt nedsatt. Denna nya resurs tillsammans med närheten till protonstrålning vid Skandionkliniken, placerar Uppsala i framkant när det gäller behandlingsmöjligheter inom barncancer. Och satsningen gynnar både de drabbade familjerna och personalen på sjukhuset.

– Personalen känner familjerna, och det är alltid bra med kontinuitet i vården. En blodstamcellstransplantation kräver också väldigt mycket logistik inför själva behandlingen, och att nu kunna styra planeringen på egen avdelning innebär en lättnad för oss, förklarar sektionschef Josefine Palle för sjukhusets pressavdelning.

Två viktiga funktioner

På skoj kan man kalla de nya rummen för sviter. Inredningen och färgerna andas harmoni och faciliteterna är såklart i toppklass. De viktigaste funktionerna är följande.

  • För att skydda rummet mot oönskade virus och bakterier, är rummen försedda med ett specialventilationssystem – en förstärkt fläkt för extra god ventilation. Rummen har också slussar istället för vanliga dörrar, vilket är nödvändigt för isolerade miljöer.
  • De nya rummen är större än de vanliga och ger därmed förutsättningarna att bo på avdelningen under en längre tid, vilket är nödvändigt efter en stamcellstransplantation. En isolering kan för barnet handla om att under fyra till åtta veckor inte lämna rummet.

Vidare har rummen, såsom övriga på avdelningen, egen toalett och en specialdusch, konstruerad för att inget vatten ska bli stående i rören och därmed orsaka bakteriebildning, samt egen diskmaskin.

Akademiska sjukhusets kommunikationsstrateg Tobias Bokström och sektionsledningsadministratör Laura Unda Joki guidar i de nya rummen.

Invigningen

Under torsdagen den 14 oktober invigdes de nya rummen formellt genom tal och mingel på avdelningen. Invigningstalade gjorde bl.a. sektionschef Josefine Palle, avdelningschef Karin Johansson, sjukhusdirektör Marianne van Rooijen och Malin Sjöberg Högrell, regionråd (L) och ordförande i sjukhusstyrelsen.

–  Det är glädjande att vi satsat på två rum som underlättar logistik och ökar tryggheten hos barnen och deras föräldrar, konstaterade Malin Sjöberg Högrell.

Via videouppkoppling kunde sedan alla gäster se när barnpatienten Greta klippte bandet på kungligt manér, och därefter visades de nya rummen upp i små grupper. Medverkade vid invigningen gjorde även pensionerade barnonkologen och hedersgästen Anders Kreuger.

Barncancerfonden berömmer

Barncancerfonden var också representerad på invigningen genom bl.a. generalsekreterare Thorbjörn Larsson. Då sjukhusets satsning på barnonkologen ligger i linje med Barncancerfondens arbete med att bekämpa barncancer och att utifrån barnets bästa bidra till en så bra situation som möjligt för de drabbade, gratulerar Barncancerfonden Akademiska sjukhuset till de nya isoleringsrummen och ser positivt på utvecklingen.  

– Det väldigt roligt att Akademiska sjukhuset gör den här satsningen, så att barn som behöver denna behandling inte behöver transporteras till annat sjukhus. Det ger en stolthet för personal och framför allt är det bra för barnen, säger Barncancerfondens generalsekreterare Thorbjörn Larsson, som fortsätter:

– Barncancerfonden vill tacka och ge en eloge till både regionråd och sjukhusledning som satsar på denna speciella grupp som barn med cancer utgör. Det är ett tecken på framsynthet.

– Dagen och invigningen var rolig på flera sätt, avslutar Thorbjörn Larsson. Det var roligt att möta barnonkologer som varit med under hela resan – tänker särskilt på Anders Kreuger. Det ger perspektiv på vårt arbete. Det är under en överblickbar tid som Barncancerfonden verkat, och tänk så mycket som hänt både vad gäller överlevnad och förutsättningarna för ett bra liv.

Foto: Akademiska sjukhuset

FAKTA: Stamceller och transplantation

Stamceller är celler som kan utvecklas till olika specialiserade celler i kroppen, t.ex. hjärtmuskelceller, nervceller och blodceller.

Stamceller finns t.ex. i benmärgen. När cellerna har delat sig och mognat kan de bilda i princip alla blodets celler.

Vid en stamcellstransplantation kan de transplanterade stamcellerna bilda nya och friska blodceller hos den som tar emot cellerna från en givare.

Man skiljer på autolog och allogen stamcellstransplantation. Vid en autolog stamcellstransplantation tas stamceller från patientens eget blod och förs in i benmärgen. Patienten behåller då sitt eget immunsystem. Vid en allogen tranplantation får patienten stamceller från en annan person.

Genom de nya cellerna får patienten ett nytt immunsystem som både blir patientens nya immunsystem och som också kan angripa tumörcellerna.

Källa: Akademiska sjukhuset