Referat från styrelsemöte

Referat från styrelsemötet den 16 februari 2021

På styrelsemötet i februari beslutades att lägenheterna i Sälen kommer hållas stängda hela högsäsongen. Nya beslut inför lågsäsongen kommer att tas vid senare styrelsemöte och då kommer vi att beakta den rådande coronasituation för att om möjligt öppna lägenheterna för bokning.

Det är fortsatt pausat med aktiviter från stadsgrupper/aktivitetsgrupper.

Årsredovisningen för vår ekonomi är strax på plats. Det är värt att notera att den har självklart påverkats av coronans framfart i vårt samhälle, den är trots allt i balans. Vi diskuterade dessutom några förlag för vår egen kostnadskontroll.

Styrelsen har nominerat Kent Hellström till suppleant till Barncancerfonden centralt. Vid vårt årsmöte den 21 mars kommer Micael Mathsson att delta och presentera lite om det stora arbetet med ny forskningsstrategi från Barncancerfonden.

Vårt arbete med att utveckla volontärsverksamhet fortgår och Maria Näslund har startat upp detta genom att antal kontakter med de andra föreningarna och andra som kan tänkas bidra i detta utvecklingsarbete.

Varma hälsningar från styrelsen genom:

Kent Hellström