Jens Norberg, föreningsinformatör

Vi har en plan

Ett stort TACK till Mellansveriges stödgrupper - Gott Nytt År!

Under varje senhöst genomförs arbetet med handlingsplanerna för Barncancerfonden Mellansverige och våra stödgrupper. Det är årets höjdpunkt. Föreningens stöd- och aktivitetsgrupper utgör kärnan i verksamheten. Det är här det ideella engagemanget kan blomma ut i alla de konkreta insatser som görs för vår målgrupp – barncancerdrabbade familjer i Mellansverige. Vår förening grundas på frivilligt arbete, och genom att arrangera olika typer av aktiviteter; allt från enklare fikaträffar till fjällresor för ungdomar, vill vi bidra till möten, erfarenhetsutbyten och roliga upplevelser tillsammans.

Inför varje kommande år planerar stödgrupperna sin verksamhet utifrån egna idéer och egen förmåga. Den sammanställs i en handlingsplan och genom en budget som godkänns av styrelsen. Under pandemin har det varit svårt att genomföra fysiska träffar. Men trots det har våra stödgrupper visat upp en enastående förmåga att anpassa sig och samtidigt hålla modet uppe. Nya lösningar och koncept har växt fram ur den digitala mötestekniken, något som har stärkt oss och säkerligen kommer att fortsätta utvecklas och förbli en naturlig del i vårt arbetssätt. En fördel är att vi potentiellt når fler. Nu ser vi framåt.

Under 2022 planerar Barncancerfonden Mellansverige att erbjuda en rad kvalitativa insatser för våra medlemmar: gokart i Västerås, hockey i Leksand, brunch för far- och morföräldrar i Gävle, kanotpaddling i Järvsö, ungdomsutflykt till Birka, turridning med islandshäst i Uppsala och föräldrafika i Örebro, för att nämna några. Och därtill våra konsultsjuksköterskors återkommande utbildningsdagar för skolpersonal och närstående – exklusiva tillfällen att få kunskap om barncancer under professionell ledning.

Det har blåst motvind den senaste tiden. Mycket av föreningens ordinarie verksamhet har tvingats till paus och ovissheten är ständigt närvarande. Därför vill jag å hela föreningens vägnar tacka alla som trots allt kämpar vidare för att göra tillvaron lite ljusare för de som drabbas av barncancer. Ett stort och varmt tack till våra stödgrupper – föreningens fundament. Tack för ert betydelsefulla arbete! Även om det inte alltid blir som man tänkt, lever engagemanget vidare. Inte minst genom våra handlingsplaner. Handlingskraften och den goda viljan kan ingen ta ifrån oss. Vi har en plan.

Gott Nytt År!

/Jens Norberg, föreningsinformatör