Anders Kreuger, Tomten och föreningsinformatör Jens Norberg

Gott Nytt Jubileumsår!

Barncancerfonden Mellansverige (Barncancerföreningen i Uppsalaregionen) bildades 1981 och firar därmed 40 år i år – 40 år av ideellt stöd och engagemang som faktiskt gjort skillnad för våra medlemmar; de barncancerdrabbade familjerna i regionen. Det gläder en föreningsinformatör att idag få vara en del av detta.

Tiden innan 1980-talet präglades av stor osäkerhet inom barncancervården i Sverige. Barnläkaren Lars Åhström som på 50-talet arbetade på en barncanceravdelning i Boston, tog efter det med sig kunskaperna till Sverige och byggde upp den allra första svenska barncancervården på Karolinska sjukhuset i Stockholm. Men det här var under en tid då t.ex. många ansåg att dyr cytostatikabehandling var direkt olämplig för barn. Barn som ändå skulle dö. Och så blev det också i de flesta fall. Trots detta förverkligade Lars Åhström 1971 en egen del för cancerpatienter på en barnavdelning på Karolinska, något som aldrig funnits tidigare. Men när sjukhuset några år senare av besparingsskäl beslutade att lägga ner all barncancervård, tvingades både personal och föräldrar att agera. 1979 bildades som motreaktion på neddragningarna den första barncancerföreningen i Sverige – Stockholms barncancerförening, vilken sedan genom uppbackning från många delar av samhället lyckades driva igenom en separat barncanceravdelning på sjukhuset, med Lars Åhström som chef.

Stockholms barncancerförening inspirerade snabbt till liknade engagemang runtom i hela landet. 1981 bildades barncancerföreningarna Norra, Uppsala och Gävle-Dala (Uppsala och Gävle-Dala slogs samman till Mellansverige 2008), och 1982 bjöd Stockholmsföreningen in övriga föreningar till att stifta en insamlingsfond för barncancerforskning; Barncancerfonden. Och insamlingen gick bra. 1985 delade man för första gången ut 1 miljon kronor i forskningsanslag, och på den vägen är det. I den senaste utdelningen 2020 delar Barncancerfonden ut rekordbeloppet 146 miljoner kronor. Sedan starten har Barncancerfonden delat ut över 3 miljarder kronor till barncancerforskningen. Idag överlever 85 procent av de barn som drabbas.

Uppsala-barnonkologen Anders Kreuger var med under den tid då utvecklingen av barncancervården i Sverige tog fart med hjälp av Barncancerfonden. I ett nummer av tidningen Barn&Cancer 2007 berättar han: ”I slutet av 70-talet var vi tio-femton läkare i Sverige som arbetade med barncancer. Vi hade fullt upp med vården och det var svårt att få acceptans för det vi gjorde. Föräldrarnas insatser i föreningarna och Barncancerfonden var den hjälp utifrån som vi behövde.”

Samme gode Anders Kreuger är fortfarande med oss idag, som glad pensionär. Jag får ofta höra om hans betydelse för patienterna vid Akademiska barnsjukhuset, där förövrigt Anders Kreuger-rummet är inrymt. ”Det är tack vare honom jag lever idag”, berättade Mellansveriges sekreterare Sussan Isaksson för mig. Och vilken oerhört lycklig slump var det då inte att Anders Kreuger också visade sig vara ordförande i föreningen Norby Soldattorp i Uppsala, där vi spelade in hälsningen från Tomten!

2021 är alltså ett år som ska firas. Och låt oss fira genom att se tillbaka på den framgångsrika historia som föreningen och Barncancerfonden står för. 2021 blir också året då Barncancerfonden och föreningarna går samman och erbjuder ett nationellt grundstöd till alla barncancerdrabbade familjer i Sverige – ytterligare ett steg mot framgång och en tydlig väg mot att öka Barncancerfondens förmåga att göra ännu större nytta för fler.

Så: Gott Nytt 2021 – Gott Nytt Jubileumsår!

/Jens Norberg, föreningsinformatör

Senast uppdaterad:
Publicerad:
Fotograf: Jens Norberg
Skribent: Jens Norberg
Faktagranskad av: