Konsultsjuksköterskorna Anki Björklund, Anna Hallman och Vicky Wennberg under den uppskattade utbildningsdagen för skolpersonal den 13 oktober.

Positiv respons på utbildningsdag

Alla nöjda med covid-anpassad utbildningsdag för skolpersonal

Under tisdagen den 13 oktober genomfördes utbildningsdagen för skolpersonal, arrangerad av Mellansveriges konsultsjuksköterskor och finansierad av Barncancerfonden Mellansverige. Ca 30 personer från hela regionen – från Hedemora till Nyköping, medverkade på plats och ungefär lika många deltog på distans, på länk. Dagen ägde rum på Hotel Elite Academia i Uppsala och deltagarna representerades av mentorer, lärare, skolledare, skolsköterskor, skolkuratorer, sjukhuslärare, special pedagoger och elevassistenter. Syftet med utbildningsdagen är att sprida kunskap om barncancer och vad skolpersonal kan göra för att underlätta för elever som är eller har varit sjuka.

Förutom konsultsjuksköterskorna medverkade och föreläste barnonkologen Anders Öberg, föräldern Sonia Borras, neuropsykologen Helena Söderström, specialpedagogen och doktoranden Malin Lönnerblad och specialpedagogen Cristina Eklund. Föreningsinformatör Jens Norberg var också på plats berättade om Barncancerfonden Mellansverige.

Konsultsjuksköterska Victoria ”Vicky” Wennberg var nöjd med dagen, som också var väl covid-19-anpassad.

– Upplägget fungerade bra, säger Vicky. Bra betyg till hotellet som verkligen tänkt till och även följt våra önskemål, såsom att mackorna på morgonen skulle vara inplastade. Lokalen kändes tillräckligt stor. Bra med placeringen på lunchen, även om det blir lite tråkigt i och med att det blir mindre mingel. Vi uppmanade deltagarna några gånger att tänka på avstånd.

Hur var dagen som helhet, fick ni någon respons från deltagarna?

– Vi har fått positiv respons från flera av deltagarna. Flera tycker att det var en väldigt bra dag. Och positiv respons också från distansdeltagarna. Någon, som satt på länk, tyckte att det var lite svårt att höra när mamman pratade. De som var fysiskt på plats tyckte att det var toppen på hotellet. Bra mat och fika, bra lokal och att ”det kändes säkert och skönt att inte vara på sjukhuset”.

Något som var speciellt uppskattat?

– Cristina Eklunds föreläsning var uppskattad. Och Malin Lönnerblads presentation av sin forskning var också väldigt uppskattad. Men tror de flesta var väldigt nöjda med dagen som helhet. Det känns bra!

Mellansveriges konsultsjuksköterskor

Konsultsjuksköterskornas roll är att vara barnets och familjens kontaktperson på sjukhuset under vårdtiden samt efter avslutad behandling/vårdtid, detta för att ge kontinuitet och stöd till hela familjen. En central del i rollen är också kontakten med skolan/förskolan.

Vid Akademiska barnsjukhuset i Uppsala finns fyra konsultsjuksköterskor, två med inriktning mot barn med barncancer och två med inriktning specifikt mot barn med hjärntumör.

Mellansveriges konsultsjuksköterskor arrangerar återkommande utbildningsdagar för föräldrar, närstående samt skol- och förskolepersonal.

Läs mer om konsultsjuksköterskor här

Senast uppdaterad:
Publicerad:
Fotograf: Jens Norberg
Skribent: Jens Norberg
Faktagranskad av: