Ny typ av immunterapi med CAR NK-celler fungerar

Forskare har lyckats få modifierande NK-celler, immunceller, att angripa tumörceller. Förhoppningen är att behandlingen ska bli enklare och säkrare än den uppmärksammade CAR T-cellsterapin, som trots den positiva uppmärksamheten kan innebära svåra biverkningar.

CAR T-cellsterapi är en av de nya omtalade metoderna där kroppens eget immunförsvar nyttjas för att bekämpa cancertumörer. Upptäckterna, som banat väg för helt nya behandlingar för cancer, belönades med nobelpriset förra året.

Trots de fina resultaten har CAR-T cellterapi inneburit en hel del biverkningar för patienterna. Det är inte ovanligt att CAR-T-behandling orsakar en okontrollerad frisättning av inflammatoriska substanser, cytokiner. Det kan ge biverkningar i form av influensaliknande symtom, till i sämsta fall livshotande systemisk inflammation eller hjärninflammation.

Flera fördelar

Forskare har därför vänt blickarna mot NK-cellerna (natural killer cells). Både T-celler och NK-celler är vita blodkroppar, lymfocyter, som utgör en del av kroppens immunförsvar, och både T-celler och NK-celler kan angripa tumörceller - men forskarna har gjort upptäckter som gör att de tror att NK-celler skulle kunna ge upphov till färre biverkningar.

Dessutom är det lättare att använda NK-celler från en donator. Detta skulle förenkla processen att framställa celler för behandlingen och korta väntetiden för patienterna.

Studien är liten, men har visat ett positivt resultat. Forskarna har behandlat elva patienter kronisk lymfatisk leukemi eller lymfom med genförändrade NK-celler från donerat navelsträngsblod. NK-cellerna har utrustats med en CAR-receptor som gör att de lättare letar upp och dödar cancerceller. Av de elva patienterna som behandlades så svarade åtta på behandlingen och sju hade inte längre några mätbara tumörceller kvar efter 14 månader.

Tre av patienterna fick återfall under uppföljningstiden.

Fler studier behövs

Angelica Loskog, är professor i immunterapi vid Uppsala universitet, forskar på nya immunterapier vid olika tumörsjukdomar och har anslag från Barncancerfonden. Hon tycker att resultaten är spännande men säger att det är för tidigt att säga om detta är en metod som fungerar.

– Vi vet inte hur länge effekten håller i sig då det är oklart om de donerade CAR NK-cellerna överlever någon längre tid i patienterna. Ett alternativ skulle kunna vara att ge upprepade behandlingar. Men det är för tidigt att säga något om detta är en metod som kommer att användas framöver. Alla studier som görs nu ger viktiga pusselbitar och kommer på sikt att leda fram till bättre och mer effektiva metoder. Kanske någon kommer på något ännu mer finurligt än detta, säger Angelica Loskog, till Dagens Medicin.

Artikeln Use of CAR-Transduced Natural Killer Cells in CD19-Positive Lymphoid Tumors är publicerad i New England Journal of Medicine.

Immunterapi en väg fram

Immunterapi och cellterapi är exempel på den nya generationens behandlingar, som visar goda resultat vid behandling av vuxna cancerpatienter. Flera svenska forskare jobbar på att ta fram immunbehandlingar för barn.

Läs mer

Kroppens egna mördarceller bot mot leukemi

Kroppens egna immunceller kan komma att användas i en ny behandling mot T-ALL, en allvarlig och svårbotad form av akut lymfatisk leukemi. Det har flera fördelar jämfört med andra cellterapier.

Läs mer