”Samarbetet mellan vård och forskning måste bli bättre”

Det går för långsamt för nya forskningsrön att tas upp och implementeras i vården. Patienter riskerar att behandlas med föråldrade metoder. Barncancerfonden skriver på DN Debatt.

Barncancerfonden skrev i juli tillsammans med bland andra Hjärt-Lungfonden och Cancerfonden en artikel på DN Debatt om behovet av att forskning blir ett mer naturligt inslag i den dagliga verksamheten inom hälso- och sjukvården.

Läs artikeln här.