Minst 85 barn med cancer har fått sina gener kartlagda

Över 85 barn som diagnostiserats med barncancer har fått sina gener kartlagda vid insjuknandet sedan årsskiftet. Hos minst tio av barnen har man hittat förändringar som gör det möjligt att erbjuda en mer effektiv behandling och ett av barnen har också kunnat behandlas med precisionsmedicin riktad mot just sin mutation. Projektet finansieras av Barncancerfonden.

Alla barn som insjuknar i cancer ska erbjudas att ingå i en särskild satsning inom Genomic Medicine Sweden för att få sina gener kartlagda. Projektet finansieras av Barncancerfonden. Syftet är att bättre förstå varför barncancer uppstår, att ställa en mer detaljerad diagnos och hitta nya behandlingsmål.

Projektet har nu gått i drift vid alla Sveriges sex barncancercentrum och idag har minst 85 barn gått igenom hela processen från provtagning till kliniskt svar, det vill säga de har fått både tumörceller och friska celler helgenomsekvenserade.

Analyserna kan innebära att man tidigt hittar genetiska förändringar som gör det möjligt att erbjuda en mer effektiv behandling.

Redan nu har det lett till viktiga upptäckter hos flera av barnen.

– Man kan gott säga att vi hittat ett tiotal patienter med behandlingsmål. En av dessa har jag fått bekräftat har fått målstyrd terapi som konsekvens, säger David Gisselsson Nord, ordförande för arbetsgruppen barncancer vid GMS.

Bakgrund: Ett reportage till Barncancerfondens webb om ett forskningsprojekt som går ut på att göra en total kartläggning av cancersjuka barns arvsmassa.BCF finansierar projektet med 15 MKR.Reportaget på forskaren David Gisselsson Nord på BMC i Lund.På bild: Forskaren David Gisselsson vid sitt mikroskop på hans kontor i Lund.Fotograf : Johan BävmanUppdrag : Carl Hjelm / OTW

Han säger att projektet kommer att innebära stora förändringar för barn med cancer, nu och i framtiden.

– Det viktigaste nu är att vi får möjligheten att förstå vilka barn som har mest nytta av de nya sekvenseringsmetoderna och att vi blir säkra på att det finns en organisation i sjukvården som kan erbjuda de nya metoderna till alla barn som behöver det. Projektet ger en unik forskningsresurs som kan komma framtida barn med cancer till godo.

Genome Medicine Sweden, GMS, är ett nationellt samarbete för att kunna erbjuda patienter snabbare och mer precis diagnostik av sjukdomar som syftar till att införa precisionsmedicin i hela landet. Samverkan sker mellan sjukvård, patientorganisationer, akademi och näringsliv. Till en början fokuserar GMS på bred gensekvensering vid bland annat cancer, sällsynta diagnoser och infektionssjukdomar. GMS barncancer finansieras av Barncancerfonden samt en särskild satsning från regeringskansliet.

Projektet drogs initialt med en del förseningar på grund av att multicenter-etiktillståndet dröjde, men nu har GMS barncancer fått upp farten.

– Särskilt roligt är att vi ligger långt före vår tidsplan på 60 patienter vid årets slut. Nu kommer vi att ha runt 100 barn med i projektet i stället. Engagemanget ute på klinikerna har varit fantastisk, säger David Gisselsson Nord.

Hela arvsmassan ska analyseras på cancersjuka barn

Snart kan fler barn med cancer få säkrare diagnos och behandling. I ett nationellt pilotprojekt ska ett stort antal cancersjuka barn erbjudas en analys av hela arvsmassan. Målet är att få världens modernaste diagnostik för barncancer.

Läs mer

Flaggskeppsprojekt för Barncancerfonden

Barncancerfonden har gjort en jättesatsning för att alla barn som insjuknar i cancer ska helgenomsekvenseras. Hittills har 15 miljoner gått till Genomic Medicine Swedens ambitiösa projekt.

Läs mer