Kartläggning ska ge bättre stöd till canceröverlevare

Allt fler barn som drabbas av neuroblastom överlever. Men behandlingen leder i många fall till sena komplikationer. En stor studie ska nu kartlägga canceröverlevarnas hälsa och livssituation.

Medicinska framsteg har inneburit att 80 procent av barnen som drabbas av cancersjukdomen neuroblastom numera överlever. De komplikationer som kan uppstå senare i livet beror till stor del på hur intensiv behandlingen varit. Det visar en översiktsstudie inom ALiCCs-projektet där sena effekter av cancervård undersöks.

 

Ungefär hälften av alla femårsöverlevare efter neuroblastom tillhör en högriskgrupp som har fått en mycket intensiv behandling. De har en påtaglig risk att drabbas av exempelvis epilepsi, hjärtproblem, hormonrubbningar, nedsatt hörsel och sämre syn.

− Vi såg att den här gruppen överlevare har många hälsoproblem som ofta kräver sjukhusvård. Barn som har fått mildare behandling har betydligt mindre hälsoproblem, säger Filippa Nyboe Norsker från Danish Cancer Society Center som har gjort den tidigare studien.

Hon har nu fått pengar från Barncancerfonden för att fortsätta kartlägga risken för sena komplikationer. Denna gång vill Filippa Nyboe Norsker undersöka behovet av receptbelagda läkemedel bland samtliga femårsöverlevare.

− Om man har många hälsoproblem kan det finnas en risk för depressioner, ångestproblematik eller behov av smärtstillande medel. Studien kommer att ge oss en bredare bild av vilka hälsoproblem de här barnen har senare i livet.

 

Hon vill också veta om familjebildning, utbildning och inkomst påverkas av att ha behandlats för cancer i barndomen. En tredje studie ska titta på om graviditeter och nyfödda barns hälsa påverkas i de olika riskgrupperna.

Mer detaljerad kunskap om canceröverlevarnas utmaningar senare i livet är viktigt av flera skäl.

− Vi får en bättre grund att förebygga en del hälsoproblem men också stötta överlevarna bättre så att de kan uppnå det de vill i livet.

Stödet från Barncancerfonden är helt avgörande för att uppföljningsstudien ska kunna genomföras.

− Det känns väldigt bra att andra också tycker att det här är viktig forskning. Vi har en växande grupp barn som har fått en av de mest intensiva behandlingarna inom barncancervården och vi har ett ansvar att följa upp hur det går för dem, säger Filippa Nyboe Norsker.

 

Filippa Nyboe Norsker (Jeanette Falck Winther), Danish Cancer Society, ovanliga barncancersjukdomar, "Sena komplikationer hos nordiska långtidsöverlevare efter neuroblastom i barnaåren", 2,3 miljoner i 3 år.

 

Fakta: ALiCCs-projektet

ALiCCs är förkortning för Adult Life after Childhood Cancer in Scandinavia. Projektet syftar till att bidra med kunskaper om sena komplikationer efter barncancer. I de kommande studierna ingår över 800 femårsöverlevare efter neuroblastom i de nordiska länderna. 40 procent av dem är från Sverige. Resultaten från den pågående studien ska mynna ut i nya riktlinjer för långtidsuppföljning efter sjukdomen.