Nya hoppfulla forskningsrön om neuroblastom

Barn med svårbehandlade former av neuroblastom kanske kan botas med en ny läkemedelskombination. Samtidigt har en ny biomarkör för sjukdomen upptäckts. Båda forskningsrönen kommer från Göteborgs universitet och studierna finansieras av Barncancerfonden.

Neuroblastom är den vanligaste formen för cancer hos spädbarn, men drabbar nästan aldrig vuxna. Tumörerna uppstår ur celler i det sympatiska nervsystemet och hittas vanligen i binjurarna eller i nerver som löper längst med ryggraden. Trots intensiv behandling med traditionella behandlingar som cytostatika och strålning kan sjukdomen vara svår att bota.

Nu har en forskargrupp från Göteborgs universitet hittat en läkemedelskombination som sannolikt kan få tumörens tillväxt att minska. Läs mer här.

Samtidigt har andra forskare vid Göteborgs universitet, i samarbete med forskare i Nederländerna och Belgien, identifierat en ny biomarkör för neuroblastom. De visar att ett överuttryck av genen för ALKAL2 startar en kedja av andra cancerdrivande gener som leder till att neuroblastom utvecklas.  

Det här gör att man förmodligen kan använda en ökad gendos av av ALKAL2 som en ny biomarkör. Dessutom öppnar det för att behandling med ALK-hämmare kan vara verksamt för vissa former av sjukdomen. Läs mer här.