Ny app ska stärka cancerdrabbade

En ny app ska hjälpa cancerdrabbade barn och ungdomar och deras anhöriga att må bättre med hjälp av mental träning. Läkaren Oskar Lundgren har fått Barncancerfondens första utdelade uppstartsbidrag någonsin för att sjösätta sin idé.

– Med appen hoppas vi kunna stärka de drabbades motståndskraft och förebygga bieffekter som psykisk ohälsa efter en cancerbehandling, säger Oskar Lundgren, ST-läkare i hematologi och barnonkologiläkare vid Barnkliniken i Linköping.

Cancer är en livshotande sjukdom. Både barn och anhöriga som får ett cancerbesked går igenom en oerhört påfrestande upplevelse. Och både tillståndet och behandlingen är tuff och krävande både på det fysiska och psykiska planet.

Mindfullness och acceptans

Nu vill Oskar och hans kollegor öka det psykiska välbefinnandet och förebygga ohälsa i den här gruppen, med hjälp av ”tredje vågens KBT” paketerad i en app. Den tredje vågens KBT lägger särskild vikt vid människans tanke- och känsloliv och baseras på modern psykologisk teori och buddistisk filosofi.

– Stödet bygger på terapier som baseras på acceptans, mindfullness, metakognition och självmedkänsla. Det är tänkt som en form av mental träning med fokus på det som är friskt och normalt.

Bland annat får användaren göra reflektionsövningar, guidade meditationer, acceptans- och omtänksamhetsövningar och träna på att möta både positiva och obehagliga upplevelser med nyfikenhet och närvaro.  Målgruppen är cancerdrabbade barn mellan 10-18 år och deras anhöriga.  

– Programmet är tänkt att fungera förebyggande, och att stärka de resurser och färdigheter man har. I innehåll och övningar finns egentligen ingen koppling till själva cancersjukdomen.

Oskar Lundgren har under hela sin forskarkarriär arbetat med att stärka psykologiska resurser hos olika grupper i sjukvården, bland annat har han drivit ett projekt som utvärderade nyttan av yoga och meditation hos hjärtinfarktpatienter.

– Det finns många studier om visar att många barn och föräldrar mår dåligt psykiskt under och efter en resa genom en cancerbehandling. Det finns också många studier om nyttan av meditation, mindfulness och acceptans för att öka det psykiska välmåendet i olika grupper. Nu hoppas jag kunna lägga ihop den kunskapen till någonting riktigt bra.

Tiillgänglig överallt

Att övningarna presenteras i en app har att göra med att barn med cancer och deras anhöriga redan tillbringar mycket tid på sjukhus och har ett överflöd av vårdkontakter.

– Därför vill vi inte kräva mer tid i anspråk i form av möten på sjukhus. Genom appen kan barnen göra övningarna hemma, tillsammans med föräldrar och syskon, och integrera det i sin vardag.

För sitt projekt får Oskar Lundgren Barncancerfondens första uppstartsbidrag någonsin på 100 000 kronor. Det är ett engångsbidrag som kan sökas för att starta större nationella och internationella samarbeten inom barnonkologisk forskning.

– Ett sådant här bidrag är ovärderligt för mig. Det gör att jag får tid att jobba igenom mitt material, söka de nödvändiga tillstånden, utveckla tekniken och knyta upp samarbetspartners inför nästa fas som är en liten genomförandestudie.

Just nu görs de sista finslipningarna av appen. Tanken är att den sedan ska testas och en första version ska vara klar under hösten. Därefter måste etiska tillstånd vara på plats innan rekrytering av testanvändare i Linköping dras igång efter nyår, till en första pilotstudie.