Goda nyheter för barncancervården

FDA har godkänt ett cancerläkemedel för patienter med en viss genetisk markör. Det kan hjälpa barn med fibrosarkom.

Den amerikanska läkemedelsmyndigheten FDA har godkänt cancerläkemedlet Vitrakvi (larotrectinib) för behandling av barn och vuxna med solida tumörer som har en specifik förändring i genen för neurotrofiskt tropomysinreceptorkinas, NTRK. 
 
Inte minst när det gäller cancerläkemedel för barn välkomnar många nu läkemedelsforskningens växande fokus på tumörernas genetiska egenskaper och sjukdomsmekanismerna på cellnivå snarare än på enskilda cancertyper. 

Läs mer på Läkemedelsvärlden.