Hallå där Helena Linge ...

… hur går det med forskningen? Lundaforskaren Helena Linge letar samband mellan barncancerbehandling och sena komplikationer genom att använda sig artificiell intelligens. Hon har hittat nya samband.

Helena Linge har ett tvåårigt anslag hos Barncancerfonden för att med artificiell intelligens hitta samband mellan olika behandlingar och komplikationer för att öka hälsan hos överlevare senare i livet.

För att kunna göra det använder sig forskarna av ett detaljerat kvalitetsregister, BORISS-registret, som startades av barnonkolog Thomas Wiebe. Registret innefattar alla som fått cancer som barn i Södra sjukvårdsregionen de senaste 45 åren. Genom att kombinera rena behandlingsdata ur BORISS-registret med information ur andra svenska register om hur det går för den här gruppen, letar forskarna nya samband mellan cancerbehandlingen och hälsan senare i livet.

Har ni hittat några intressanta nya samband mellan hälsa idag och tidigare cancerbehandling?

- Vi har absolut gjort flera intressanta fynd. Vi har hittat drygt tio samband som inte är kända sedan tidigare, det känns väldigt spännande. Nu ska vi dubbelkolla dem. Vi har också sett att flera förväntade samband stämmer, som att de som behandlats för hjärntumörer har flest sena komplikationer, vilket gör att vi har tilltro till att vi har rätt data och att metoden är god. Nu skriver vi på manus för att kunna publicera de här fynden.

Thomas Wiebe och Helena Linge har bildat företaget Concidera Health. Tillsammans har de nyttogjort registret med ett system av digitala verktyg i en app. Appen bygger på tidigare kända samband och syftar till att visa vilka barncanceröverlevare som löper risk att få problem i vuxen ålder, och med vad.  Det gör att läkare och vårdpersonal får ett urval av vilka som behöver screenas och gör att de kan sätta in individuella åtgärder i tid.  Uppgifterna i appen kan användas både inom vården och av barncanceröverlevarna själva.

Hur upplever överlevarna att kunna läsa sin detaljerade behandlingshistorik via en app?

- Många kände att det blev svårt, informationen behöver tolkas och komma i ett sammanhang.  Många var därför positiva till att få informationen initialt från sin seneffektsmottagning.

- Däremot ser de många fördelar med få informationen digitalt, att inte riskera att tappa bort ett papper och att kunna visa informationen för nya vårdkontakter på ett smidigt vis. De kände dessutom sig mer informerade och var mer beredda att vara delaktiga i saker som berörde deras hälsa. Samtidigt är det också viktigt att fundera på färdigheten att ta till sig information digitalt, något som kan skilja stort i befolkningen som helhet och såklart också inom gruppen barncanceröverlevare.

Vad händer nu framöver?

- Nu hoppas vi kunna skriva avtal med Region Skåne inom kort. Det är nära men är ännu inte klart. Vi tror att appen skulle vara väldigt hjälpsam i vården. Dels visar den patientens tidigare behandlingar på en detaljerad nivå, dels hjälper den personalen med uppsökande verksamhet för individer med risk för vissa sena komplikationer.

 

Utmärkelser

  • I november 2020 blev Helena Linge utsedd till Årets tekniklöfte, "för en uppfin­ning som skapar en bätt­re värld", alltså systemet som förutspår vilka barncanceröverlevare som löper risk att få följdproblem i vuxen ålder. Priset delas ut av Sydsvenska handelskam­maren.
  • 2020 fick Helena Linge Åforsks Entreprenörsstipendie för att hon är ”en av Sveriges 10 mest innovativa entreprenörer”.
  • 2018 mottog Helena Linge Qlik Game Changer tillsammans med Thomas Wiebe. Ett pris som går till svenska eldsjälar som gjort en stor insats för samhället med hjälp av data. Priset delas ut av Qlik, ett företag som tar fram plattformar för dataanalys.