Svart fosfor för pricksäker behandling

Med en ny metod för att ge cytostatika rakt in i tumören vill forskaren Yiahi Cao ge nytt hopp till cancersjuka barn. Nu hoppas han att tekniken ska börja användas i kliniska studier.

Yihai Cao, är professor vid institutionen för mikrobiologi, tumör- och cellbiologi vid Karolinska institutet. Han har bland annat anslag från Barncancerfonden för att utveckla nya behandlingsmetoder för retinoblastom.

Yihai Cao har flera spännande projekt på gång. Bland annat en ny idé om att tillämpa principen om solenergi på cancerbehandling. Metoden kan låta futuristiskt, men har visat sig fungera mycket bra.

– Vi använder ett nanomaterial som kallas svart fosfor som släpper ut värme när det utsätts för nära infrarött ljus,(NIR), elektromagnetisk strålning.

Nanomaterialet är inbäddat i en temperaturkänslig gel som innehåller cancermedicin som cytostatika. Blandningen, som är biologiskt nedbrytbar, injiceras i de canceromliggande vävnaderna. Efter ljusexponering värms gelén och smälter, och cytostatikan släpps ut direkt i cancermiljön.

– Våra preliminära resultat visar att denna metod är mycket effektiv för cancerbehandling och inte ger någon toxicitet. Vi har många nya fynd och resultaten är kliniskt relevanta. Vi är mycket glada över den här nya tekniken!

Nu vill forskarna att resultaten ska börja användas i praktiken. 

– Vi skulle vilja samarbeta med onkologer för barn för att översätta våra resultat till klinisk terapi, säger Yihai Cao.

Professor Yihai Cao har ägnat en stor del av sitt yrkesliv åt att forska kring cancer. På senare tid har han publicerat flera rön kring blodtillförseln till tumörer. Han har visat hur tumörer kan utnyttja nedbrytningen av omgivande fettceller och använda fettmolekyler som bränsle i stället för blodsocker, för att växa och spridas. Mekanismen kan bidra till att förklara varför tumörer ofta utvecklar resistens mot de cancerläkemedel som används för att hämma bildandet av blodkärl och därmed tumören. Läs mer här.

Med dessa resultat i ryggen studerar forskarna nu sambandet mellan fetma, cancer och metastsering hos barn.

– Våra preliminära resultat visar att övervikt kan omprogrammera cancern, hur den beter sig, tillväxten, metastasering och hur den svarar på behandlingar. Därför kan inriktning på omsättningen i fettceller erbjuda ett nytt tillvägagångssätt för cancerterapi.

Varför har du valt att forska om cancer?

– Cancer påverkar så många av oss, både barn och vuxna. Nästan alla familjer påverkas av denna dödliga sjukdom De behöver desperat vår hjälp för att förbättra livskvalitet och livstid.  

Yihai Cao känner att han har ansvaret att skapa nya terapier för att hjälpa cancerpatienter eftersom han har kunskaps- och forskningsplattformarna att utveckla nya behandlingsmetoder.

– Det skulle vara oetiskt om jag inte arbetade hårt för att förbättra cancerterapin. Dessutom njuter jag av forskningsarbetet och att nå genombrott i forskningen.

När är det som mest utmanande?

– Den mest utmanande frågan är att förstå de olika mekanismer som ligger till grund för cancertillväxt, metastasering och respons på behandlingar. Endast förståelse av detaljerade mekanismer kan ge effektivare terapier.

Senast uppdaterad:
Publicerad:
Fotograf: Ulf Sirborn/KI
Skribent: Sofia Ström Bernad
Faktagranskad av: