Forskare upptäcker möjlig nyckel till svårbehandlad barncancer

Karolin Hansén Nord har valt att forska om en av de mest utmanande cancersjukdomarna som främst drabbar barn och ungdomar – osteosarkom. Hennes mål är att förstå den genetiska orsaken bakom sjukdomen och hitta nya behandlingsmetoder. Nu har hon gjort en upptäckt som avslöjar varför cancercellerna envist fortsätter att dela på sig och bli flera trots att kroppen säger till dem att ge upp. 

Vid osteosarkom, en typ av skelettcancer, råder totalt kaos i tumörens arvsmassa. Generna är i oordning och forskare har länge undrat hur cancercellerna ens kan överleva under sådana förutsättningar. Karolin Hansén Nord, som forskar vid Lunds universitet, har tagit sig an denna utmaning med beslutsamhet. 

– Jag kände att ska jag forska om skelettumörer då är det osteosarkom som behöver studeras. Vi vet helt enkelt för lite om vad som genetiskt orsakar sjukdomen och då kan vi inte heller förbättra behandlingen, säger Karolin. 

En ny väg i forskningen 

Tidigare forskning har visat att osteosarkom är väldigt utmanande att utveckla nya behandlingar mot. Det bästa skulle ju vara ett läkemedel som behandlar det genetiska kaoset, men det är inte så lätt att fixa till något som ser ut som allmän oordning. Karolin tänkte att det vore bra om det åtminstone skulle gå att hitta ett återkommande mönster i oordningen och till slut så lyckades hon! En välkänd gen som heter TP53 och som normalt skyddar mot cancer, var sönderklippt och ihopklistrad med helt andra gener på ett väldigt speciellt sätt. De här andra generna gör att osteosarkomcellerna överlever trots att TP53-genen försöker signalera till cellerna att ge upp. 

Genen TP53 verkar jobba på hela tiden och försöker skydda kroppen mot cancercellerna, men det blir tokigt ändå eftersom de här andra generna har helt andra egenskaper som inte alls ska ha samma ”av och på-knapp” som TP53, förklarar Karolin.   

En nyckel till framtida behandlingar 

Karolins upptäckt kan leda till nya, målinriktade läkemedel som är speciellt framtagna för att förhindra att TP53-genens signaler missuppfattas av kroppen. Det finns med andra ord äntligen något att utgå ifrån för att komma vidare i utvecklingen av nya behandlingar. 

– Även om vi inte förstår mekanismen fullt ut kan vi ändå använda den nya kunskapen för att utveckla nya behandlingsstrategier, säger Karolin. 

Varje patient är min drivkraft 

Att förstå osteosarkom bättre innebär att vi kan ge mer exakta diagnoser och anpassa behandlingen efter varje patients behov. Detta kan leda till att fler barn och tonåringar överlever och får en bättre livskvalitet. 

Karolin Hansén Nord har kämpat i motvind och regn, men hennes beslutsamhet och passion för att hjälpa barncancerdrabbade är orubblig. 

– Bakom varje patientfall finns en person, men också en familj och andra närstående som drabbas. Det är min ena drivkraft. Den andra är när jag släpper det emotionella engagemanget och bara tittar på mysteriet vi försöker lösa, säger Karolin.