Nora testar om sjukhushund kan hjälpa vid strålningsbehandling

En hund kan ha ångestdämpande effekt och minska behovet av smärtlindrande medicin. Nora Krantz, 15, är med i en studie finansierad av Barncancerfonden som undersöker om en hund kan vara hjälpsam för barn som genomgår en tuff strålningsbehandling.

­­– Att få träffa en sjukhushund gör att man får ett avbrott från den jobbiga behandlingen och något roligt att tänka på, säger Nora Krantz, 15 år.

Nora diagnostiserades med medulloblastom i mars 2021 och genomgick en operation ganska omgående efteråt. Just nu fortsätter behandlingen med protonstrålning vid Skandionkliniken i Uppsala.

Vinterfika med lillasyster Tilde och bulldogen Elvis.

Protonstrålning är en skonsammare behandling än strålning med fotoner. Den leder till färre biverkningar, men behandlingen är ändå mycket utmanande. Bland annat krävs att barnets huvud är fixerat helt stilla i en mask och att barnet ligger ensam inuti den stora maskinen som skickar protonstrålar mot huvudet i upp till en timme.

­­– Nora fick panik första gången och vi fick avbryta. Det var för otäckt att ligga fixerad i masken. Nu sövs hon i stället varje dag inför behandlingen, berättar mamma Anna Krantz.

Djur hjälper

Men även sövningen är tuff. Nora ska behandlas varje vardag i sex veckor, alltså sammanlagt 30 gånger. Och inför sövningarna som sker på eftermiddagen måste hon fasta hela dagen.

­­– Vi har inte så jättemycket att göra, man blir trött när man inte får äta också. Vi går lite promenader och går på stan och shoppar. Vi kan ju inte ens fika eftersom Nora fastar, berättar Anna.

Så det blir mycket tid att sakna djuren hemmavid. Nora har en katt som heter Måns och en fransk bulldog som heter Elvis hemma i Sollefteå.

Nora och hennes djur hemmavid.

­­– Det bästa med djur är att de bara finns där. De är alltid snälla och det är så mysigt att vara med dem och borra in ansiktet i pälsen, säger Nora.

Nora blev därför väldigt glad över att bli tillfrågad om att vara med i en studie som mäter hur barns mående förändras av att få träffa en hund under tiden de är i Uppsala för protonstrålningsbehandling. Hittills har Nora fått  träffa labradoodeln Liona och lekt och gosat med henne vid ett tillfälle, något hon tyckte mycket om.

Nora och Liona.

­­– Jag tror absolut att det skulle hjälpa om man fick träffa en hund regelbundet när man är här för behandling. Det skulle bli lite roligare och man skulle få annat att tänka på än att oroa sig för behandlingarna. Det skulle kännas lite mer som hemma om man fick gosa med en hund ibland.

Nora fick också äran vara med när nästa generations sjukhushushund, valpen Trassel, ”döptes” tillsammans med sina kullsyskon med pompa och ståt i maj i Läkparken vid Akademiska sjukhuset i Uppsala.

­­– Det var jätteroligt att få vara med! Jag fick hålla alla sex valparna och gosa och leka med dem både innan och efter namngivningen.

Labradoodledop utanför Akademiska sjukhuset.

Hundträffar på Skandionkliniken

Det är Ann Edner, forskare vid Uppsala universitet och barnläkare på Akademiska sjukhuset i Uppsala, som håller i studien som ska ta reda på om en hund kan hjälpa barn att hantera den jobbiga tiden under protonstrålningen bättre.

I studien ingår 50 barn med cancer som ska genomgå protonstrålning under tre till sex veckor. Barnen studeras under två dagar, en dag med och en dag utan sjukhushund. De får sedan fylla i en enkät och en smärtskala, det tas hormonprover (kortisol och oxytocin) och åtgången av läkemedel, som smärtstillande, registreras.

Ann Edner med hunden Luna.

­­– När de umgås med hunden kan de till exempel leka och mysa med hunden i hundrummet på sjukhuset, låta hunden göra trix, gå ut med hunden eller leka med hunden ute och till exempel kasta frisbee, baserat på vad barnet vill göra, berättar Ann Edner.

I vanliga fall är det två sjukhushundar, Luna och Liona, som jobbar, men Luna är för närvarande mammaledig. Hon fick sex valpar i mars, och förhoppningsvis kommer ovan nämnda Trassel att gå i sin mammas tassavtryck och bli sjukhushund.

Hund minskar ångest

Ann Edner har länge forskat kring de positiva effekter hundar har på sjuka barn. Hon har tidigare publicerat en studie om effekten av att ha med hund i behandlingen av barn på sjukhus. Enligt studien, publicerad i Acta Paediatrica, blev nästan alla barn, 93 procent, mycket gladare och mådde bättre psykiskt. Även den studien var finansierad av Barncancerfonden.

­­– ­En hund visar barnet villkorslös kärlek och möter varje barn där det befinner sig för stunden. Är barnet trött eller har ont så är hunden lugn. Är barnet spralligt och lekfullt blir hunden också det. Mötet med hunden skapar trygghet, glädje, och välmående, säger Ann.

Nora döper Trassel.

Det är inte ovanligt att barn under tuff behandling har ångest inför att åka till sjukhuset. Ann berättar om en flicka som blev inåtvänd och hade svårt att sova flera dagar innan det var dags för behandling.

­­– Då bidrar hunden till att det finns någonting positivt att längta till också. En varm kropp att krama och en mjuk päls att viska saker in i. Ibland träffar vi barnet redan utanför sjukhuset så får barnet hålla i hundens koppel när de går in och leker tillsammans i väntrummet. Det lugnar.

Nyligen publicerade Ann Edner också ytterligare en studie, finansierad av Barncancerfonden, i den vetenskapliga tidskriften Journal of Hospital Infection. Den visade att det råder låg risk för överföring av farliga bakterier mellan barn och sjukhushundar under hundassisterad terapi förutsatt att de beforskade riktlinjerna följs kring hur sjukhushunden tränas och sköts. Det handlar till exempel om att hunden ska tvättas med specialschampo/allergischampo innan den träffar patienter, och att hunden ska vara tränad att inte slicka på patienterna. 

­­Hittills har bakterie-/hygienfrågan varit största problemet, men studien ovan visar att hunden är ofarlig och en minimal risk, om man följer hygienreglerna. Det här är första studien i världen som visar att det faktiskt förhåller sig på det här viset.

Fakta: Protonstrålning

En mer skonsam form av strålbehandling jämfört med den traditionella strålbehandlingen som görs med fotoner. Protonstrålning kan ställas in så att den största delen av energin hamnar direkt på tumören, utan att skada den omkringliggande friska vävnaden. Det leder till färre strålningsrelaterade skador och färre biverkningar. Skandionkliniken i Uppsala är den enda kliniken i Norden som erbjuder protonstrålning. Dit kommer barn från hela Sverige som har drabbats av barncancer där strålning är en viktig del av behandlingen.

Fakta: Så går studien till

50 barn med cancer som skall genomgå protonstrålningsbehandling dagligen under tre till sex veckor ingår i studien.

Hälften är pojkar och hälften flickor, barnen är 5-17 år gamla.

Barnen studeras under två dagar, en dag med och en dag utan närvaro av en certifierad sjukhushund. Efter varje studiedag fyller barnet i en enkät som tar upp frågor om hur det var att träffa hunden och hur barnet mår.

Hormonprover (kortisol och oxytocin) kommer att tas före och efter hundmötet och vid samma tidpunkter dagen utan hundmöte.

Åtgång av smärtlindrande och annan medicin kommer att registreras av studiepersonal.

Barnet kommer också att få fylla i en smärtskala efter varje studiedag.

Fakta: Certifierad sjukhushund

Tester:

Veterinärtest som visar att hunden har god hälsa och fysik.

Mentaltest som visar på en mycket stabil hund.

Bakterieodling (nos, päls, avföring) som är utan anmärkning enl. smittskyddslagen.

Allergentest som visar på låg allergenutsöndring.

 

Hunden:

God social interaktion med barn och vuxna.

Ha grundlydnad och ett utmärkt beteende.

Tränas kontinuerligt av välutbildad hundinstruktör.

Tränad att inte slicka.

Vara välvårdad.

Inte ha fällande päls.

Tåla att tvättas & fönas ofta (en till flera ggr/v).

 

Övrigt:

Sjukhushundverksamheten måste godkännas av verksamhetschefen.

Sjukhushundaktiviteten måste ske i ett för detta speciell avsedd lokal.

 

Ovanstående punkter måste sjukhushunden ha gått igenom/klara av innan det slutliga testet i sjukhusmiljö genomförs av hundinstruktörer med hög kompetens, erfaren sjukhuspersonal och oberoende observatör/er.
Klarar hunden även detta kan den titulera sig som Certifierad Sjukhushund.