”Protonstrålning är en revolution”

Nya behandlingar inriktar sig inte bara på att bota utan också på att ge de drabbade barnen ett bättre liv efter sjukdom och behandling. Till exempel hoppas läkarna att protonstrålning och nya operationsmetoder ska hjälpa hjärntumörpatienter. Men det pågår också forskning om smärtlindring.

Barn som behandlats för hjärntumör får ofta besvär efter sjukdom och behandling. Ett problem är att strålning, som är avgörande för att bota flera sorters tumörer i hjärnan, också påverkar växande barnhjärnor negativt.

Ett viktigt steg i kampen för att ge fler barn ett enklare liv efter cancern är den nya strålkliniken i Uppsala, Skandionkliniken, dit barn kommer från hela Sverige och ibland även från andra nordiska länder, för att få sin strålbehandling.Det unika är att kliniken använder protonstrålning i stället för den vanliga fotonstrålningen.

– Effekten är sannolikt inte bättre med protoner än fotoner egentligen, men den stora fördelen är att protonstrålning levereras mer exakt. Det är en revolution, säger Gustaf Ljungman, docent och barnonkolog vid Akademiska barnsjukhuset i Uppsala.

Med mer exakt strålning skadas färre delar av hjärnan. Den stora fördelen är att strålningen kan planeras och appliceras så att den maximala energimängden hamnar i själva tumören, till skillnad från fotonstrålning där effekten även är stor på vägen in mot tumören, i själva tumören samt på vägen ut.