Årsrapporten är en samlad rapportering av arbetet under 2022 och består av Barncancerfondens strategiska utgångspunkt, Verksamhets- och effektrapport, Hållbarhetsrapport samt Årsredovisning. Här anges hur insamlade medel har använts och vilka resultat det har lett till.

Vi ska göra barncancerrevolution! 

År 2022 var ett osäkert år i världen. Invasionskriget i Ukraina spända relationer mellan Kina och USA, osäkerheter i den global världshandeln, skenande inflation och stigande räntor har påverkat oss alla. Men för ungefär 350 familjer i Sverige så skedde något annat, som överskuggade den stora världens skeenden. De fick ett besked om barncancer, och det lilla livet ställdes på paus. Det är för dem vi finns till. 

Drygt 40 år har gått sedan några modiga och målmedvetna föräldrar, sjuksköterskor och läkare fick nog av nedprioriterad vård, och bestämde sig för att ta kampen för barn med cancerdiagnos. Där och då bildades det som är Barncancerfonden idag. På den tiden levde bara vartannat barn fem år efter sin diagnos, sedan dess har mycket hänt. Tack vare stora framsteg inom forskning och omvårdnad har dödligheten minskat och idag är motsvarande siffra 85 procent för diagnosticerade barn. Men barn växer och utvecklas, och cancerbehandlingar är så pass krävande att cirka 70 procent av överlevarna får komplikationer senare i livet, varav en tredjedel räknas som allvarliga eller livshotande. Under Barncancerfondens 40 år har vetenskapen tagit enorma kliv för att behandlingarna ska bli tuffare mot cancern och snällare mot barnen. Det är en livsviktig utveckling där forskningen har varit, och fortfarande är nyckeln. Här fortsätter Barncancerfonden att göra skillnad. 

Vi på Barncancerfonden kämpar för en framtid där alla barn som drabbas av cancer överlever, och gör det utan medicinska eller sociala men för livet. Därför bistår vi med råd och stöd till drabbade barn och deras familjer, därför sprider vi kunskap och engagerar samhället för att få till förändring, och därför satsar vi på världsledande forskning som ska göra behandlingarna elakare mot cancern och snällare mot barnen. 

Under 2022 delades 148 miljoner ut till 83 projekt på tio universitet och universitetssjukhus. I den ekonomiskt osäkra tid som vi nu har stigit in i så är vårt stöd än viktigare och totalt har Barncancerfonden sedan start bidragit med över 3,5 miljarder till forskning. Vi är därmed landets enskilt största finansiär av barncancerforskning. Som sådan möjliggör vi barncancerforskning i framkant, såsom barnonkologisk grundforskning, klinisk forskning och omvårdnadsforskning vilket leder till bättre vård och omhändertagande av sjuka barn och deras familjer – allt tack vare våra generösa givare. 

Idag står vi på tröskeln till en barncancerrevolution med verktyg som gen-, cell- och immunterapi. 

Dagens forskning är morgondagens vård, och det är vad alla givare, medarbetare, och föreningsaktiva är en del av. För mig som nytillträdd generalsekreterare är det en enormt inspirerande uppgift – möjligheten att göra skillnad på allvar för barncancerdrabbade både i det lilla livet och i den stora världen. 

Det är för er som vi finns till. 

Ola Mattson
Generalsekreterare Barncancerfonden

Läs hela årsrapporten 2022