Här kan du läsa utvalda artiklar ur Barncancerrapporten 2017.

Årets rapport har den nya generationens cancerbehandlingar i fokus – och hur dessa kan bidra till det genombrott som behövs för att fler barn ska överleva. Barncancerrapporten 2017 berättar också varför inte ens hälften av nya cancerläkemedel testas på barn och vad som krävs för en förändring.

kerstin_ledare_1440x810_webb.jpg

Kliniska prövningar är enda vägen framåt

I dag överlever drygt 80 procent av alla cancerdrabbade barn. Överlevnaden har legat på ungefär samma nivå sedan 1990-talet. Det innebär att vi har kommit så långt som det går med de verktyg vi har: cytostatika, strålbehandling och kirurgi.

Läs mer
diagram_1440x810_webb.jpg

Ett paradigmskifte krävs för att utrota barncancer

För att rädda fler barn krävs nya mediciner, anpassade till barn. Då blir kliniska tester nödvändiga för att kunna ge bästa och säkrast möjliga behandling. Det menar forskarna som är intervjuade i Barncancerrapporten.

Läs mer
Emma_1440x810_webb.jpg

Svårt sjuka barn får inte nya läkemedel

Majoriteten av den nya generationens cancerläkemedel testas bara på vuxna cancerpatienter – trots att det är möjligt att de skulle kunna rädda dödssjuka barn till livet. Läkemedelsbolagen utnyttjar ett kryphål i EU:s regelverk.

Läs mer
Karl-Johan_malmberg_1440x810.jpg

Kroppens egna mördarceller bot mot leukemi

Kroppens egna immunceller kan komma att användas i en ny behandling mot T-ALL, en allvarlig och svårbotad form av akut lymfatisk leukemi. Det har flera fördelar jämfört med andra cellterapier.

Läs mer
fotter_1440x810.jpg

Behandling i nya former

Barncancerbehandling bygger på tre pelare: operation, cytostatika och strålning. Nu reser sig en fjärde pelare bestående av immunterapi och övriga biologiska och målinriktade läkemedel. I kombination med de traditionella behandlingsformerna är förhoppningen att de ska rädda fler barn från cancer – med färre komplikationer.

Läs mer
klara_1440x810.jpg

Det fanns ingen bot för Klara

Familjen Öhlund fick inte bara veta att dottern och systern Klara drabbats av cancer. De fick även besked om att hoppet var ute. Deras elvaåring hade fått den ännu obotliga cancerformen ponsgliom. - Det behövs mer forskning även om ovanliga cancerformer, säger mamman Lena Öhlund

Läs mer
pons_1440x810.jpg

Så vill de bota den obotliga hjärntumören

I snitt drabbas åtta svenska barn av ponsgliom varje år – och i dag saknas bot för den aggressiva hjärntumören. Genom ett europeiskt samarbetsprojekt hoppas forskarna hitta läkemedel som kan hjälpa några av barnen. Svenska neurokirurgen Ulrika Sandvik har varit på kurs i Frankrike inför det svenska inträdet i studien

Läs mer
lab_immunterapi_1440x810.jpg

Immunterapi en väg fram

Immunterapi och cellterapi är exempel på den nya generationens behandlingar, som visar goda resultat vid behandling av vuxna cancerpatienter. Flera svenska forskare jobbar på att ta fram immunbehandlingar för barn.

Läs mer
angelica_loskog_och_gunilla_enblad_1440x810_webb.jpg

"Jag hade inte velat göra första studien på barn"

Med en ny behandlingsmetod inom immunterapi hoppas professor Angelica Loskog och professor Gunilla Enblad i Uppsala att bota fler som drabbas av lymfom och leukemi. Efter en inledande studie för vuxna patienter är det nu dags att ta in drabbade barn i den kommande studien. – Jag känner att vi är redo för barn nu, säger Gunilla Enblad.

Läs mer
forskare_mikroskåp_webb.jpg

”Vi har nya vapen nu”

Biologiska läkemedel och nya läkemedel med små molekyler riktar in sig på de biologiska skillnaderna mellan cancerceller och friska celler i kroppen. Till skillnad från cytostatika, som påverkar alla celler, är dessa mediciner ofta målsökande, det vill säga de påverkar mest eller bara cancerceller. Meningen är att cancersjuka barn ska få en effektiv men skonsam behandling.

Läs mer
thomas_helleday_1440x810_webb.jpg

Fem år till ny medicin som skadar cancerceller

Thomas Helledays forskarteam har tagit fram en helt ny behandling för cancer. Det handlar om en hämmare, som tas som lösning eller i tablettform och kan orsaka skador i cancercellerna. Studier visar att aggressiva former av leukemi och neuroblastom svarar särskilt bra mot behandlingen.

Läs mer
nya_behandlingar_webb.jpg

”Protonstrålning är en revolution”

Nya behandlingar inriktar sig inte bara på att bota utan också på att ge de drabbade barnen ett bättre liv efter sjukdom och behandling. Till exempel hoppas läkarna att protonstrålning och nya operationsmetoder ska hjälpa hjärntumörpatienter. Men det pågår också forskning om smärtlindring.

Läs mer
protonstrålning_1440x810_webb.jpg

Skräddarsydd strålning ska minska skador på hjärnan

Hur påverkar utformandet av strålbehandlingen barns hjärnor? Kan bieffekterna minskas genom att använda protonstrålning i stället för fotonstrålning? Det kartläggs just nu i ett forskningsprojekt. - Vi hoppas kunna lära oss mer så att vi kan navigera rätt i strålbehandlingen, säger Kristina Nilsson, överläkare vid Akademiska sjukhuset i Uppsala.

Läs mer