Kroppens egna mördarceller bot mot leukemi

Kroppens egna immunceller kan komma att användas i en ny behandling mot T-ALL, en allvarlig och svårbotad form av akut lymfatisk leukemi. Det har flera fördelar jämfört med andra cellterapier.

Cellterapi innebär att forskarna identifierar celltyper som är effektiva mot tumören, men skonsamma mot resten av cellerna i kroppen. Ett nytt genombrott inom cellterapiforskningen är utvecklingen av så kallade CAR-Tceller, T-celler som modifierats för att känna igen och attackera cancerceller.

Men Karl-Johan Malmberg forskar på en annan celltyp som finns i kroppen – de naturliga mördarcellerna (Natural Killer Cells eller NK-celler). De i sig är ingen ny upptäckt, de hittades redan på 1970-talet av forskare vid Karolinska institutet, men ny forskning har identifierat flera egenskaper som gör NKceller till lämpliga kandidater för nästa generations cellterapi. De har en naturlig cancerdödande effekt och innehåller flera molekyler som är cytotoxiska, eller giftiga för cancern.

NK-cellen är en utmärkt celltyp för modifiering med målsökande CAR-antigen men kan också användas direkt, utan modifiering. Nya rön har visat att NK-celler lever ett dynamiskt liv och anpassar sig för att bland annat vara effektiva mot virusinfektioner, kunskap som kan användas i cancerbehandling. Nyligen har Karl-Johan Malmberg och hans team kommit fram till att det går att välja ut de NK-celler som är verkligt effektiva för att attackera cancern och få dem att dela sig och bli fler.

I provrör har cellerna visat sig ha god effekt på tumörceller från sjuka barn. De har också haft god effekt på kliniska tester på vuxna patienter som behandlas för akut myeloisk leukemi. Dessa egenskaper gör dem intressanta för att testa på svårbehandlad leukemi hos barn.

– Förutom de initiativ som vi forskare gör i liten skala så börjar även industrin visa intresse för att utveckla celler som läkemedel, även om det innebär en hel del logistiska utmaningar. Cellterapi är helt enkelt så potent att man inte kan låta bli att försöka finna vägar att erbjuda denna behandling till ett större antal patienter på kommersiell basis, säger Karl-Johan Malmberg.

Runtom i världen pågår 260 studier med NK-celler, men det är långt kvar till att cellterapi blir första behandlingsval i kampen mot de allvarligaste leukemiformerna. I stället ser Karl-Johan Malmberg behandlingen som en väg för att kunna erbjuda stamcellsbehandlingar även till de barn som i dag är för sjuka för att kunna genomgå en traditionell stamcellstransplantation, det vill säga de barn som inte svarar på cytostatika och som i stället skulle kunna behandlas med NK-celler innan stamcellstransplantationen.

– Det är patienter som återfaller och som man har haft väldigt svårt att bota. Där behövs det nya terapier, säger han.

Samma mål har den forskning som inriktat sig på CAR-T-celler. Sådana har visat sig effektiva mot leukemi, men de har inte haft effekt på T-cellsleukemierna, vilket NKcellerna har.