Här kan du läsa utvalda artiklar ur Barncancerrapporten 2013.

Fokus i årets rapport är leukemi. Det är den vanligaste cancerdiagnosen för barn och ungdomar och en diagnos där det har skett dramatiska förbättringar i överlevnaden de senaste trettio åren.

Gentester för förbättrad cytostatikabehandling

Cytostatikabehandlingen vid leukemi blir effektivare och ger färre biverkningar tack vare ett gentest där man kontrollerar ett särskilt enzym. Genom ett enkelt blodprov kan läkaren se exakt hur mycket cytostatika barnet ska få. Nu ska forskning visa varför vissa barns enzymer inte fungerar alls.

Läs mer

Mutationer i generna ger resistenta cancerceller

Tjugo procent av de barn som drabbas av leukemi svarar dåligt på den behandling som ges och dör av sin sjukdom. Orsaken kan ligga i mutationer i barnens gener som gör cancercellen resistent mot behandling.

Läs mer

Biobanken – en värdefull resurs för forskningen

I Uppsala finns en biobank med blod- och benmärgsprover från alla barn i Norden som nyinsjuknar eller får återfall i leukemi. I dag innehåller den över tusen prover och utgör därmed en mycket värdefull resurs för forskningen.

Läs mer

"Varje gång jag ser ett återfall funderar jag på hur det skulle kunna undvikas"

Hans forskningsrum saknar bubblande provrör och assistenter i vita rockar, ändå är Jonas Abrahamsson en av Sveriges viktigaste leukemiforskare.

Läs mer

Likvärdig behandling – nyckeln till överlevnad

Leukemi karakteriseras av okontrollerad tillväxt av omogna förstadier till vita blodkroppar i benmärgen.

Läs mer

Stamcellstransplantation kan bota leukemier

Forskare vid Karolinska universitetssjukhuset i Huddinge har sett att stromaceller och fetalmembranceller har en kraftig immunhämmande effekt. Nu vill man odla fram cellerna för att barn ska slippa få svåra avstötningsreaktioner.

Läs mer

Högre överlevnad – med färre biverkningar

Stefan Söderhäll arbetar med en jämförelse av två olika behandlingsprotokoll som används vid återfall i leukemi. På sikt hoppas man att fler barn ska överleva ett återfall i leukemi, med färre biverkningar.

Läs mer

Förändringar i sjuka celler ger ny behandlingsmetod

Genom att undersöka genetiska förändringar i leukemiceller och hur de ger upphov till sjukdomen ska nya behandlingsmetoder få fler barn att överleva.

Läs mer