Här kan du läsa utvalda artiklar ur Barncancerrapporten 2015.

Fokus i Barncancerrapporten 2015 är barncancersjukdomar som drabbar få barn och som därför ställer särskilda krav på forskningen och forskningssamarbetet, samt på forskning kring vårdens omhändertagande av de sjuka barnen.

Rapporten lyfter också riskerna med att färre läkare har tid att forska kliniskt. Orsaken är varken pengar eller brist på idéer. I stället handlar det om sjukvårdens åtstramade verksamhet. Det riskerar att påverka den framtida överlevnaden i barncancer.

olle_ringden_1440x810_webb.jpg

Mirakelcellen tog 30 år att hitta

Olle Ringdén var med och transplanterade de första svenska barnen som överlevde leukemi genom stamcellstransplantation. Trettio år senare har hans enträgna forskningsarbete lett honom till en supercell, som räddar barn med dödliga komplikationer efter behandlingen.

Läs mer
provror_1440x810_webb.jpg

Samarbete – en förutsättning för framgång i forskningen

Finansiärerna undrar om det är riktig forskning. Men forskarna Karin Mellgren och Maria Henningsson är övertygade. Samarbete och kliniska studier är barncancerforskningens beståndsdelar.

Läs mer
pipett_hand_1440x810_webb.jpg

Nyckeln till återfall kan ge mer skonsam behandling

Världsunik svensk forskning kan ge svaret på varför återfall i Wilms tumör är svåra att bota. Det kan i framtiden leda till en mer skonsam behandling för de barn som drabbas av mindre aggressiva former av sjukdomen.

Läs mer
martens_1440x810_webb.jpg

En sytråd av vävnad ger rätt diagnos

På genetiska kliniken och i forskningslabbet i Lund går han under namnet Figge. Fredrik Mertens är doktorn som i 25 år har intresserat sig för vad genetik betyder för cancerdiagnos och bot. Tack vare nya genetiska metoder kan olika former av sarkom lättare särskiljas och fler barn överleva.

Läs mer
pernilla_1440x810_webb.jpg

Dåligt etiskt klimat ökar personalomsättningen

Det etiska klimatet på en sjukhusavdelning är avgörande för omsättningen av sjuksköterskor. Personal som vårdar cancersjuka barn på Astrid Lindgrens barnsjukhus upplever att de bara ibland kan ge den etiskt goda vård som de önskar, visar ny forskning.

Läs mer
karin_1440x810_webb.jpg

Även de minsta barnen känner sig ensamma

En unik studie visar att även riktigt små barn känner sig ensamma och ledsna av att isoleras socialt under sjukdomstiden. Resultatet kan leda till en ny omvårdnadsstandard.

Läs mer
hoven_1440x810_webb.jpg

Mammor förlorar inkomst länge

Många föräldrar som har eller har haft ett barn med cancer har sämre löneinkomst än normalbefolkningen. Och det är mammorna som förlorar mest – och under många år efter att barnet är färdigbehandlat eller avlidet. Det visar ny forskning från Karolinska institutet.

Läs mer
lena_1440x810_webb.jpg

Nätbaserat stöd för ungas frågor om sex och barn

Till 2017 ska den vara klar. En webbportal om sex och samlevnad för tonåringar och unga vuxna som har behandlats för barncancer och har problem med sitt sexualliv eller oroar sig för möjligheten att få biologiska barn.

Läs mer
varldskarta_1440x810_webb.jpg

Samarbete krävs för världens barn

Varje år drabbas 160 000 barn i världen av en cancersjukdom, enligt WHO. 90 000 av dem dör. Forskarna behöver samarbeta för att nå fler resultat och därmed kunna bota fler barn. Sverige kan ge världens bästa vård, men för att fler cancersjuka barn ska få tillgång till den behövs snabba åtgärder.

Läs mer
frans_och_ulrika_1440x810.jpg

”Jag kan inte kliva av på halvtid”

Läkaren Frans Nilsson har fått bromsa sin forskning på grund av låg bemanning och tidsbrist.– Personalstyrkan är inte dimensionerad för att jag ska kunna kliva av på halvtid. Patienterna går före, säger han.

Läs mer
Peter_Olofsson_webb.jpg

Landstinget lovar handlingsplan

För att komma till rätta med läkarbristen och frigöra tid för forskning ska landstingspolitiker i Västerbottens läns landsting göra en gemensam handlingsplan med ansvariga ministrar i regeringen. Det säger Peter Olofsson (S), ordförande i landstingsstyrelsen i Västerbottens läns landsting.

Läs mer
helene_hellmark_knutsson_webb.jpg

"Viktigt med bättre möjligheter"

Ett flertal nya satsningar ska öka den kliniska forskningen. Det menar Helene Hellmark Knutsson, forskningsminister.

Läs mer