Möjligt sätt att förhindra behandlingsresistens vid AML

Ett vanligt och billigt läkemedel kan användas för att motverka behandlingsresistens vid akut myeloisk leukemi, AML. Det visar en studie i möss och mänskliga blodceller. Nu går forskarna vidare med tester på patienter.

Det finns många olika typer av leukemi, men de två huvudtyperna är akut lymfatisk leukemi, ALL, och akut myeloisk leukemi, AML. Hos barn är ALL vanligare än AML - men prognosen är sämre vid AML.

För att behandla AML använder man ofta läkemedlet cytarabin. Det är ett cellgift som stör cellernas tillväxt. Men alla patienter svarar inte på cytarabin och effekten av cytarabin kan avta över tid hos en del patienter. Nu har forskarna hittat ett sätt att förhindra det.

– Vi har hittat ett sätt att motverka resistens mot det så viktiga leukemiläkemedlet cytarabin. Det kan omedelbart användas på patienter då det är ett redan godkänt läkemedel, säger Nikolas Herold, vid institutionen för kvinnors och barns hälsa vid Karolinska institutet. Han är en av forskarna bakom studien som har finansierats av bland andra Barncancerfonden.

Billigt och tillgängligt

Anledningen till att en del patienter inte svarar på cytostatikabehandlingen är på grund av att de har höga halter av ett enzym som heter SAMHD1 i kroppen. Det enzymet bryter ned det aktiva ämnet i cytarabin.

studien, utförd av forskare vid Karolinska Institutet och SciLifeLab, som publiceras i EMBO Molecular Medicine, har man testat hur fler än 33 000 olika substanser påverkar aktiviteten av enzymet SAMHD1 mot cytarbin i leukemiceller.

Experimentet ledde till identifiering av tre olika substanser, som alla minskade SAMHD1:s förmåga att bryta ner cytarabin.

En av de substanserna som hade effekt var hydroxyurea. Det är ett billigt läkemedel som används vid behandling av blodsjukdomar som AML. Dock har det inte tidigare använts i kombination med cytarabin.

Forskningsgruppen planerar nu att gå vidare med en klinisk studie som ska utvärdera effekten av att kombinera standard AML-behandling med hydroxyurea i nydiagnostiserade patienter. Studien görs i samarbete med Svenska AML-gruppen och patienter börjar rekryteras inom några veckor.

Kan nå barn snart

Formellt finns det inget hinder att använda behandlingen på barn redan nu då läkemedlen är godkända och redan används på barn (cytarabin som cancerbehandling och hydroxyurea som behandling för sicklecellsanemi). Men forskarna börjar med studier på vuxna.

– Det finns två viktiga anledningar att börja med studier på vuxna: dels är det aktuella behandlingsprotokollet för barn så otroligt framgångsrikt att vi inte vill konkurrera med detta. Dels vill vi använda oss av vuxna - som vi kan rekrytera snabbare då det finns fler patienter - för att testa om behandlingen verkligen leder till stora framsteg. Sedan blir det mycket enklare att motivera att testa detta även hos barn, säger Nikolas Herold och fortsätter:

– Vår studie ska vara avslutad om två till tre år. Visar det lovande resultat skulle jag vilja erbjuda behandlingen även för barn, säger Nikolas Herold.

 

Läs mer:
Pressmeddelande från Karolinska Institutet