Viktigt genombrott i sarkomgåtan

En hittills okänd interaktion mellan olika proteiner ligger bakom uppkomsten av vissa  sarkom. Det kan forskare vid Göteborgs universitet visa.

Uppkomsten av vissa cancersjukdomar inom gruppen sarkom är kopplat till en hittills okänd interaktion mellan olika proteiner.

De nya fynden innebär på sikt att det kan tas fram nya läkemedel mot sarkom.

– Nu vet vi vilka mekanismer vi ska rikta strålkastaren mot i den fortsatta forskningen, säger Pierre Åman, professor i tumörbiologi på Sahlgrenska akademin vid Göteborgs universitet, och korresponderande författare bakom en publicering i tidskriften EMBO Reports.

Läs mer här.