Nya grepp mot hjärntumörer

Några av Sveriges främsta kliniker och grundforskare möttes i höstas i Skåne för att utbyta kunskaper och erfarenheter kring elakartade hjärntumörer.

Sverige har en stark tradition inom hjärntumörforskningen som är väl finansierad främst genom bland annat Barncancerfonden. Ändå fortsätter hjärntumörer att vara mycket svårbehandlade och drabbar såväl vuxna som barn. 

För att hitta nya angreppssätt måste kliniker och grundforskare möts för att utbyta hypoteser och dela erfarenheter i större utsträckning än vad som vanligen hinns med. Däreför samlade Mattias Belting, professor i onkologi och patologi, ett 40-tal deltagare från forskargrupper inom klinisk onkologi, neurokirurgi, tumörmikromiljö, grundläggande tumörbiologi, avancerad proteomik och immunterapi till en gemensam träff i höstas.

Läs mer här i Onkologi Sverige.