KBT mot insomni hjälper föräldrar som förlorat ett barn

Föräldrar som förlorar ett barn drabbas ofta av sömnsvårigheter. Nu visar en studie att internetbaserad KBT kan hjälpa föräldrarna att både sova bättre och få andra psykiska besvär att minska. Studien är finansierad av Barncancerfonden.

Sorgen över att ha förlorat ett barn är förlamande och många drabbas av sömnproblem. Forskning visar att en majoritet av föräldrar som förlorat ett barn i cancer fortfarande har sömnsvårigheter fyra till nio år senare. De har också mer ångest, depression, långvarig komplicerad sorg och sämre livskvalitet jämfört med andra föräldrar.

En ny studie av Josefin Sveen, docent i medicinsk psykologi vid Uppsala universitet och Ersta Sköndal Bräcke högskola, visar att föräldrar som har mist ett barn i cancer kan bli hjälpta av en internet-baserad psykologbehandling för sömnproblem, insomni.

– ­Studien är liten men tyder på att föräldrarnas sömn förbättras av behandlingen, och att även andra psykiska symptom minskade. Det är den första studien som vi vet har testat en insomnibehandling på personer som har förlorat någon, säger Josefin Sveen.

Josefin Sveen

Föräldrarna som fick internet-KBT förbättrades avsevärt. De fick en tydlig minskning av sömnlöshet och deras psykiska symptom i form av långvarig sorg, depression och ältande förbättrades. Resultaten är dock preliminära då studien är liten; tio personer deltog i KBT-gruppen och elva i kontrollgruppen.

Josefin Sveen framhåller att studien skulle kunna göras om i större skala och då också jämföras med KBT där patient och behandlare möts fysiskt.

– ­ Samtidigt är resultaten så tydliga och positiva, och baserat på tidigare forskning på behandlingen, att jag absolut tycker att man kan rekommendera insomnibehandling via internet till sörjande med sömnproblem. Särskilt som vi ser att bättre sömn även hjälper föräldern till bättre mående i övrigt. Sömn är grundläggande för att orka med, säger Josefin Sveen.

Gruppen som fick KBT-behandling deltog i insomni-behandling via internet som administreras via Karolinska institutet. Kontrollgruppen fick ta del av sömnråd via en broschyr.

Det hade gått ett till fem år sedan föräldrarna i studien förlorat ett barn, och i medel tre år sedan förlusten. Behandlingen pågick under nio veckor och följdes upp efter nio månader och sedan 1,5 år. Förbättringen var tydligast på lång sikt.

Studien Feasibility and preliminary efficacy of guided internet-delivered cognitive behavioral therapy for insomnia after the loss of a child to cancer: Randomized controlled trial, har publicerats i den vetenskapliga tidskriften Internet interventions.

Sorgen när ett barn dör i cancer

Sorgen efter ett barn som dör i cancer är lång och svår. Men det finns kunskap om vad som gör sorgen mer hanterbar, dessutom sörjer män och kvinnor olika och behöver olika stöd. Det visar ny forskning.

Läs mer