Stort anslag för forskning på leukemier

Bertil Johansson, professor i klinisk genetik, vid Lunds universitet, har i 25 år forskat på akuta leukemier hos barn för att förstå hur de uppstår.

Bertil Johansson har fått ett stort anslag i Barncancerfondens höstutlysning, 3,75 miljoner kronor under tre år, för att utföra viktiga genetiska och epigenetiska studier av akut leukemi.

– Som forskare är man helt beroende av externa anslag, så att få ett så fint anslag från
Barncancerfonden är såväl tacksamt som glädjande. Att anslaget är på tre år ger också en möjlighet till en långsiktighet inom forskningen, något som alla forskare uppskattar mycket.

Leukemier uppstår ofta efter mutationer, det vill säga förändringar, i cellernas DNA. Leukemier kan även uppstå genom epigenetiska förändringar. Dessa förändringar kan leda till att cellerna beter sig på ett felaktigt sätt utan att själva DNA-molekylen är förändrad. Till exempel kan cellerna börja dela på sig okontrollerat.

Det finns olika undergrupper av leukemier. Det är viktigt att veta vilken typ av förändring som orsakat leukemin för att ge den mest effektiva behandlingen.

– Förutom att det är viktigt i sig att få kunskap om genetiska och epigenetiska förändringars betydelse för leukemiuppkomst, så är ett flertal förändringar också viktiga för vilken typ av behandling som ska ges.

Vad är målet med er forskning?

– Vår övergripande förhoppning är att alla barn och ungdomar med akut leukemi i framtiden ska kunna botas. Det låter kanske som en utopi, men det är vad alla forskargrupper inom barnleukemi världen över strävar efter.