Uppdrag: ökad läkemedelsutveckling mot barn

I mitten av februari hölls en konferens om nya läkemedel för barn med cancer i Bryssel, anordnad av Accelerate. För första gången deltog Barncancerfonden.

Trots den senaste tidens framsteg inom cancervård är det relativt få läkemedel som används för att behandla barn. Därför har en en sammanslutning av europeiska barncancerföreningar skapat forskningsplattformen Accelerate.  Accelerate arbetar för att öka utvecklingen av barncancerläkemedel och är en sammanslutning av inte bara av patientorganisationer, läkare och forskare, utan även representanter från läkemedelsindustrin och regulatoriska myndigheter.

Den 14-15 februari anordnades Accelerate en konferens på temat för sjunde gången i ordningen. 170 deltagare från Europa, Nordamerika och Asien medverkade på konferensen i Bryssel.

– Styrkan i sammanslutningen är att representanter från hela forskar- och vårdsamhället möts och kan diskutera strategiska frågor med myndigheter som europeiska EMA och amerikanska FDA, säger Abraham Mellkvist Roos, forskningssamordnare på Barncancerfonden.

Han var på plats i Bryssel, tillsammans med Barncancerfondens forskningschef Kerstin Sollerbrant, och Karin Mellgren, överläkare vid Drottning Silvias barn och ungdomssjukhus, en nyckelperson inom den svenska barnonkologin.

Det var första gången Barncancerfonden deltog i konferensen. Genom att delta kunde Barncancerfonden knyta nya kontakter och bidra med perspektiv från Sverige.

– Vid konferensen diskuterades den senaste tidens utveckling, samt hur läget kan förbättras genom fokuserat arbete. Strategier utarbetades i olika workshops och de mest relevanta idéerna kommer utvecklas under året i olika arbetsgrupper, berättar Abraham Mellkvist Roos.

Resultaten kommer bland annat presenteras i vetenskapliga artiklar och användas för att påverka beslutsfattare. Genom att inkludera nyckelpersoner från både läkemedelsindustri och regulatoriska myndigheter kan resultaten från arbetsgrupperna användas för att direkt påverka beslutsfattare.

– Detta är en unik sammankomst som innebär att vi direkt kan påverka de som fattar beslut om nya läkemedel för barn med cancer. En annan viktig del är hur Sverige kan bidra till den positiva utvecklingen Accelerate bidrar med, säger Abraham Mellkvist Roos.

Barncancerfonden kommer använda resultaten från konferensen för att påverka förhållanden i Sverige.

Läs mer om Accelerate här.