Hur påverkar naturen unga barncanceröverlevare?

Hur påverkar natur och återhämtning hälsa och välmående hos unga canceröverlevare? Det vill en internationell forskargrupp under ledning av forskare vid Mittuniversitetet ta reda på. Nu söker de deltagare.

Tidigare forskning tyder på att unga canceröverlevare upplever positiva effekter av att delta i naturbaserade program. Bland annat känner de sig mer socialt inkluderade, får starkare självkänsla och högre aktivitetsnivå, men studierna är få och mindre säkra.

– Naturbaserade program ses som lovande vägar för att stötta hälsa och välmående i allmänhet. Det finns dock väldigt lite forskning kring hur det upplevs hos unga canceröverlevare. Med mer kunskap kring detta kan metoderna användas på bättre sätt, säger Mats Jong, docent vid Institutionen för Hälsovetenskap på Mittuniversitetet i ett pressmeddelande.

Vandring i Höga Kusten

Därför ska han leda en internationell forskargrupp i en förstudie, för att i nästa steg genomföra ett större forskningsprojekt. I pilotstudien ska hälsoeffekter jämföras för unga canceröverlevare som får delta i en åtta dagars vandring i Höga Kustenområdet med hälsoeffekter för en lika stor grupp som får tillbringa en semestervecka på hotell.

Alla ska kunna delta i vandringen oavsett vilka svårigheter man kan ha med sig.

– Vi säkerställer att alla kan medverka utifrån sina egna förutsättningar, oavsett vilka besvär man kan ha kvar efter sin cancersjukdom. Någon kanske inte får bära tungt, någon annan kan ha svårt att röra sig i terräng, men då får de hjälp att bära och vi anpassar färdvägen, säger Mats Jong.

Barncancerfonden rådgivande

Studien är ett internationellt samarbetsprojekt med deltagande forskare från Mittuniversitetet, universitetet i Tromsö och Sørlandets Sjukhus, Kristiansand i Norge, samt från University of California, San Francisco och organisationen See You At The Summit i USA.

Barncancerfondens Maxa livet-program har haft en rådgivande funktion i projektet, tillsammans med Föreningen Ung Cancer, Svenska Överlevnadssällskapet, Länsstyrelsen Västernorrland samt Regio Västernorrland.

– Inom Maxa Livet ser vi med spänning fram emot att få ta del av studien och vilken typ av rekreation som ger störst effekt för vuxna överlevare. Resultatet kommer hjälpa oss att anpassa programmets aktiviteter framåt för att bli så värdefulla som möjligt för alla våra medlemmar, säger Reine Walfridsson, Projektledare, Maxa Livet.

Samma forskargrupp har de senaste två åren genomfört en omfattande systematisk litteraturstudie av den forskning som finns inom området. Resultatet har publicerats i den vetenskapliga tidskriften PLOS ONE och har också lett fram till den förstudie som nu inleds:

A scoping review to map the concept, content, and outcome of wilderness programs for childhood cancer survivors

Sena komplikationer

Sju av tio barn som drabbas av barncancer har sena komplikationer till följd av sin sjukdom. Komplikationerna är olika för olika individer och är beroende av vilken behandling som barnet har fått. Vanliga komplikationer är till hjärntrötthet och kognitiva problem, hjärt- och kärlsjukdomar och hormonproblem.