Cancervården för barn har försämrats globalt under pandemin

Vården av barn med cancer har påverkats negativt globalt under covid-19 pandemin. Allra mest i fattigare länder. Det visar en ny stor studie som publicerats i The Lancet Child & Adolescent Health.

Tre fjärdedelar av sjukhusen i en global studie uppger att vården av deras barncancerpatienter har påverkats under pandemin. Nästan hälften (43 procent) av barncancerenheterna diagnostiserade färre nya cancerfall än väntat och vid en tredjedel försenades behandlingar med en månad eller mer, eller inte startade alls. Sju procent av enheterna som var med i undersökningen stängde helt under en period, i genomsnitt var de stängda under tio dagar.

Studien i the Lancet bygger på intervjuer gjorda förra året, med 311 vårdanställda från 213 sjukhus utspridda över totalt 79 länder.

Värre än förväntat

Daniel Moreira, läkare vid St Judes Childrens Research Hospital i USA, säger till the Lancet att läget var värre än förväntat.

 – Vi ser att c­ovid-19 har en större påverkan på barncancervården globalt än vad nationella studier tidigare har påvisat i låg- till medelinkomstländer.

Påverkan av barncancervården innebar minskad kirurgisk vård (72 procent), brist på blodprodukter (60 procent), förändrade cytostatikabehandlingar (57 procent) och avbrott i strålbehandling (28 procent).

– Sjukhus i låg- och medelinkomstländer var under press redan innan pandemin, med sämre resurser och lägre tillgänglighet av vård för barncancer, så våra resultat tycks spegla styrkan av olika hälso- och sjukvårdssystem runt om i världen, säger David Moreira.

Restriktioner begränsar

– Det är ledsamma resultat som studien lyfter fram, säger Katarina Gold, operativ chef vid Avdelningen för verksamhet på Barncancerfonden.

På Barncancerfonden ser man att cancerdrabbade barn och familjer i Sverige påverkas av de restriktioner som covid-19 pandemin medför. Bland annat genom att familjerna inte kan vara tillsammans på sjukhuset under behandlingstiden på grund av rådande riktlinjer.

– Därför utökar vi vårt stöd till drabbade för att hjälpa till på de sätt vi kan i en oerhört svår situation. Stödinsatser som hela tiden sker i tät samverkan med barncancerklinikerna, säger Katarina Gold, operativ chef vid Avdelningen för verksamhet på Barncancerfonden.

Läs hela studien här: Global effect of the COVID-19 pandemic on paediatric cancer care: a cross-sectional study.

Ny forskning om barncancer och covid-19

Hur har covid-19 påverkat barn med cancer och hur många barn under behandling har utvecklat immunitet? Dessa frågor ska nu besvaras i ett nytt forskningsprojekt vid Akademiska sjukhuset i Uppsala.

Läs mer

Barnonkologens svar på frågor om coronaviruset

Många oroliga föräldrar till barn som behandlas för cancer kontaktar nu oss på Barncancerfonden med frågor om coronaviruset. Vi ringde i vår tur Jonas Abrahamsson, professor och överläkare vid Barncancercentrum på Sahlgrenska universitetssjukhuset i Göteborg, för att få svar på de vanligaste frågorna.

Läs mer