Flaggskeppsprojekt för Barncancerfonden

Barncancerfonden har gjort en jättesatsning för att alla barn som insjuknar i cancer ska helgenomsekvenseras. Hittills har 15 miljoner gått till Genomic Medicine Swedens ambitiösa projekt.

− Det här är ett projekt vi sätter enormt stor tilltro till, och ett riktigt flaggskeppsprojekt. Vi tror att GMS-projektet på ett genomgripande sätt kommer att öka den biologiska kunskapen om barns tumörer och därmed förbättra behandling och prognos, säger Thorbjörn Larsson, Barncancerfondens generalsekreterare.

GMS-projektet som riktas mot barncancer startade 2018. Målet är alla barn med cancer i Sverige ska helgenomsekvenseras – det vill säga, deras arvsmassa ska kartläggas på gennivå. Kunskapen kommer att öka kännedomen om specifika genetiska förändringar och kunskapen om cancer generellt. Men det kommer också att öka möjligheten för det enskilda barnet att få tillgång till en riktad behandling och att få delta relevanta kliniska prövningar.

− Projektet är enormt stort och viktigt kliv på vägen mot vår vision - att utrota barncancer. Den samlade kunskapen som finns hos dem som driver det här projektet är makalöst stor och vi på Barncancerfonden är så otroligt glada över att tillsammans med våra givare kunna gå i bräschen och få vara med och finansiera deras arbete. Det känns oerhört spännande och hoppfullt, säger Thorbjörn Larsson.

Barncancerfonden hade redan från börjat en central roll i projektet tack vare Barntumörbanken, en svensk nationell biobank som helt finansieras av Barncancerfonden. Barntumörbanken har redan tidigare gjort molekylära analyser, inklusive avancerade sekvenseringsanalyser.

Nu bygger GMS-projektet vidare på det arbete som Barntumörbanken redan gjort, vilket gör att Barntumörbankens mål kan uppnås snabbare genom samarbetet med GMS- organisationen.

Satsningarna kommer att öka kunskapen om varför barncancer uppstår och förbättra möjligheterna till satt ställa snabbare och mer detaljerade diagnoser.

− Vi är både stolta och förhoppningsfulla, säger Thorbjörn Larsson.

Hela arvsmassan ska analyseras på cancersjuka barn

Snart kan fler barn med cancer få säkrare diagnos och behandling. I ett nationellt pilotprojekt ska ett stort antal cancersjuka barn erbjudas en analys av hela arvsmassan. Målet är att få världens modernaste diagnostik för barncancer.

Läs mer