Halvtid för Livia

Livia är en forskningshund. Nu har projektet hon ingår i nått halvtid, målet är att kunna visa att hundterapi har effekt och är en säker metod för behandling.

I mitten av december korades sjukhushunden Livia till årets djurhjälte för sitt arbete med barn på Akademiska sjukhuset i Uppsala. Forskningsprojektet där Livia ingår, och som Barncancerfonden varit med och finansierat, har nått halvtid, skriver Uppsala universitet i en artikel.

Målet med forskningsprojektet är att kunna visa att hundterapi har effekt och är en säker metod för behandling.

– Resultaten är ännu inte helt klara, men vi kan se att barnen känner mindre smärta och har ökat välbefinnande efter att ha träffat Livia, säger Ann Edner, Livias matte, som forskar på hundars positiva effekt på sjuka barns välbefinnande.

Forskningsprojektet där Livia ingår handlar bland annat om de fysiologiska reaktionerna som uppstår när sjuka barn träffar hunden. Arbetet har pågått sedan 2016 och Ann Edner hoppas att resultaten ska börja klarna efter sommaren.

Uppdatering: Livia avled i april 2018.