Mätverktyg ska hitta tumör-dna i blod

Ett blodprov och ett högkänsligt mätverktyg. Med hjälp av dessa två komponenter hoppas forskare kunna utveckla en metod för att se hur mycket cancer-dna som finns kvar i kroppen under behandling. På så sätt ska det bli lättare att skräddarsy behandling för barn med cancer.

Anslag medicinteknisk innovation 2019

Tumörceller hos ett barn kan uppstå när dna-kromosomer går sönder och sedan sätts ihop felaktigt med varandra igen. Under en cancerbehandling dör dessa tumörceller och deras så kallade tumör-dna hamnar då istället i kroppsvätskor som blod och urin. Forskarna kallar detta för cirkulerande tumör-dna och har kommit fram till att det kan användas som ett mått för att se hur mycket kvarvarande cancerceller som finns kvar i kroppen under en pågående behandling.

– När man behandlar en patient så kan man leta efter det här tumör-dna:t i kroppsvätskorna. Om det finns kvar innebär det att man har tumörceller kvar i kroppen. Om man inte hittar det så är det ett gott tecken, säger Anders Ståhlberg, docent och adjungerad lektor vid Sahlgrenska akademin vid Göteborgs universitet.

Finkänsligt mätverktyg

Tillsammans med ett forskarteam har han beviljats två miljoner kronor under tre års tid för att utveckla ett högkänsligt mätverktyg som lättare ska kunna upptäcka tumör-dna i blodet hos barn.  

Genom mätverktyget kommer man att kunna individanpassa behandlingen, vilket innebär att man i framtiden kan undvika att både över- och underbehandla patienter.

– Idag har man ganska trubbiga metoder för att se hur behandlingen går och ger därför ofta ganska mycket behandling. I regel vill man ju hellre behandla lite för mycket än för lite, men det kan ge komplikationer längre fram, säger Anders.

Teamet kommer fokusera på att analysera en specifik form av mutationer som driver cancern, så kallade fusionsonkogener, som är vanliga inom flera typer av barncancer. Men på sikt kommer metoden att kunna användas på flera sorters dna-förändringar och cancertyper. Inom tre år räknar teamet med att man ska ha utvecklat en första produktprototyp och gjort de första valideringsstudierna.

Ny typ av samarbete

Pengarna som Anders Ståhlberg och hans team nu tilldelas kommer från ett samarbete mellan Barncancerfonden och Medtech4health, ett nationellt strategiskt innovationsprogram inom medicinteknik finansierat av Vinnova.

Samarbetet ska finansiera utvecklings- och innovationsprojekt inom området medicinteknisk innovation för barn med cancer. Kriteriet för att kunna söka pengar inom ramen för samarbetet är att teamet ska bestå av både klinisk och forskarkompetens samt ha en företagspartner. I Anders Ståhlbergs fall står han för forskarkompetensen, medan kollegan Martin Dalin, som är läkare på barncancercentrum i Göteborg, bidrar med klinisk kunskap. Företaget TATAA biocenter utgör företagspartner.

– För att nå vår vision att utrota barncancer krävs fler samarbeten inom forskning där vi drar nytta av varandras kompetenser. Genom att även ha en företagspartner med i de projekt som får anslag är vår förhoppning att resultaten av forskningen ska nå patienterna och vården snabbare, säger Kerstin Sollerbrant, forskningschef på Barncancerfonden. 

I årets utlysning är Barncancerfondens anslag 3 miljoner kronor och Medtech4Health går in med 1,5 miljoner kronor. Medsökande företagspartners i respektive projekt medfinansierar med totalt 1,5 miljoner kronor.

 

AI ska upptäcka genetiska förklaringar till barncancer

Varför får barn cancer? Det vill Ann Nordgren, professor och överläkare på Karolinska universitetssjukhuset, och hennes kollegor undersöka. Hon har fått ett av Barncancerfondens åtta anslag i medicinteknik för att hitta svaret med hjälp av maskininlärning.

Läs mer

Så ska barn kunna leka fritt under en cancerbehandling

Snart kan barn som behandlas för cancer slippa den klumpiga droppställningen som hindrar lek och rörelse. Ett forskarteam utvecklar nu en droppväst som istället bärs direkt på kroppen – på så sätt ska vardagen underlättas för barn under behandling.

Läs mer