Hon vill ta reda på varför hjärntumörer uppstår

Anna Dahlin, forskare vid Umeå universitet får en fyraårig forskningstjänst finansierad av Barncancerfonden. Hon vill ta reda på hur genetiska variationer kan påverka utvecklingen av hjärntumörer hos barn.

Man vet fortfarande oftast inte varför ett barn får en hjärntumör. Det vill Anna Dahlin, forskningsingenjör vid Institutionen för strålningsvetenskaper vid Umeå universitet, ändra på. Hon har sedan ett par år forskat på om det finns genetiska variationer i DNA:t som ökar risken för sjukdomen hos barn. I sin tidigare forskning har hon upptäckt några intressanta variationer i både medulloblastom och gliom, två olika typer av hjärntumörer, som förekommer oftare vid hjärntumörer och som hon nu vill titta närmare på.

- Syftet med studien är att få ny kunskap om hur och varför en hjärntumör uppkommer hos barn. Och när vi vet mer om sjukdomens bakomliggande faktorer så kommer vi att få ökade möjligheter att utveckla nya behandlingsmetoder för hjärntumörer, säger Anna Dahlin.

För att göra det ska hon undersöka relationen mellan genetiska variationerna, genregleringen (de processer i celler som avgör om en gen är aktiv eller passiv) och tumörernas fenotyp (utseende).

- Vi vill alltså veta mer om hur, varför och på vilket sätt en hjärntumör uppstår genom att undersöka hur olika genetiska varianter påverkar uttrycket av olika gener och vilken roll detta kan ha för utvecklingen av hjärntumörer hos barn.

Ett exempel skulle vara en genvariant som kan påverka uttrycket av en gen som är viktig för att kontrollera ohämmad celldelning.

För att komma fram till de varianter som Anna Dahlin vill titta närmare på har hon analyserat prover och DNA-analyser från PKU-lappar och PKU-registret, en biobank vid Karolinska sjukhuset i Huddinge.  Hon jämförde prover från individer som fått en hjärntumör i ung ålder med en ungefär lika stor kontrollgrupp för att hitta genetiska skillnader mellan barnen som drabbats av en hjärntumör jämfört med de barn som inte har drabbats. Den forskningen gjorde hon bland annat inom ramen för en tvåårig postdoktortjänst 2015-2017 hos Barncancerfonden.

- Nu fortsätter vi att undersöka förhållandet mellan de här genetiska variationerna och genregleringen. Analyser av tumörvävnad och cell-experiment ska utföras samtidigt som vi går igenom stora mängder internationella data.

Vad betyder finansieringen från Barncancerfonden?
­ - Att vi helhjärtat kan fokusera på forskningen om barnhjärntumörer och bidra med kunskap som i slutändan kan användas för att ta fram effektfulla behandlingar.