Fler än någonsin vill forska om barncancer

Forskningsåret på Barncancerfonden inleddes i sedvanlig ordning med utlysningen av forskningstjänster. I år inkom 117 ansökningar, vilket är fler än någonsin.

Barncancerfonden fick rekordmånga ansökningar till sina forskningstjänster i vårens utlysning: 117 stycken. I motsvarande utlysning 2020 inkom 90 ansökningar.

– Efter en minskning av antalet ansökningar 2019 ökar nu antalet igen. Vad detta beror på vet vi inte men andra forskningsfinansiärer ser en liknande utveckling, säger Anders Höglund, forskningssamordnare vid Barncancerfonden.

Att bevilja samtliga 117 ansökningar skulle kosta ca 365,2 miljoner kronor, men i budgeten finns ”bara” 63 miljoner kronor.

–Konkurrensen om de 25–30 tjänsterna som kan beviljas kommer förmodligen att bli hård, säger Anders Höglund.

Nu är de inkomna ansökningarna under bedömning av Barncancerfondens forskningsnämnder. Vilka ansökningar som beviljas meddelas i början av april.

På bilden Charlotta Böiers som har en fyraårig forskarassistenttjänst hos Barncancerfonden. Hon arbetar med karaktärisering av leukemiceller som uppstår under fosterlivet.