Nytt sätt att analysera cancerceller

Forskare har utvecklat en ny metod för att analysera alla olika typer av undergrupper av cancerceller i en tumör. Förhoppningen är att man i framtiden ska kunna ge mer skräddarsydda behandlingar och undvika att cancerceller ska kunna ”gömma sig” och leda till återfall.

Vi vet idag att de flesta cancersjukdomar inte består av exakt likadana celler. En tumör eller leukemi består i själva verket av flera olika undergrupper av cancerceller och deras egenskaper kan skilja sig åt på viktiga sätt. Därmed kan även sättet de reagerar på behandling skilja sig åt.

Nu har forskaren Martin Enges forskargrupp vid institutionen för Onkologi-Patologi på Karolinska Institutet utvecklat en ny metod för att samtidigt analysera funktionen och de samlade genetiska fel som enskilda celler samlat på sig i leukemier och andra cancersjukdomar. Artikeln publiceras i den vetenskapliga tidskriften Molecular Cell. 

- Eftersom vi studerar varje cell för sig, kan vi även se cellgrupper som är väldigt sällsynta - vi kan se “högrisk cellerna” även om de utgör bara några procent av det totala antalet leukemiceller, säger Martin Enge.

Prover barn med leukemi

Den nya metoden möjliggör studier av hur de här variationerna i cellens arvsmassa påverkar dess genuttryck, och därmed cellens funktion.

- Vi visar att det är tekniskt möjligt och kostnadseffektivt att göra sådana analyser i många tusentals celler på rutinmässigt tagna prover från barn med leukemi, säger Vasilios Zachariadis, försteförfattare av studien och ST-läkare i barnmedicin på Astrid Lindgrens barnsjukhus.

Vasilios Zachariadis

Det nya är alltså att man utvecklat en metod för att analysera flera egenskaper samtidigt hos enskilda cancerceller.

- Vi kan ”se” varje cells arvsmassa (DNA) och de fel som uppstått. Men också vad samma cell har för ­-funktion just nu, genom att samtidigt läsa av alla gener den uttrycker (RNA).

Hitta undergrupper

Konventionell genetisk diagnostik är utmärkt för att beskriva genomsnittet av tusentals eller miljoner cancerceller. Men däri kan mindre grupper av celler dölja sig, vars egenskaper endast blir tydliga om de analyseras var för sig. Att synliggöra denna understruktur är viktigt, både i utvecklingen av mer riktad cancerbehandling, men också för att förstå hur olika cellerna samspelar för att ibland undvika vår nuvarande behandling. 

- Vi tror att vår nya metod kan bli ett viktigt verktyg även för andra cancerforskare, och bidra till ny kunskap om hur cancerceller uppkommer, samspelar med varandra och ibland undkommer cellgiftsbehandling, säger Vasilios Zachariadis.

Mer anpassad behandlning

- Målet med projektet är att integrera dessa nya metoder med nuvarande diagnostik. Vi ska testa om vi bättre kan förutspå sjukdomsförlopp genom att använda vår metod på frysta cellprov från barn med ALL där sjukdomsförloppet är känt. I förlängningen planerar vi genom ett samarbete med diagnostikenheterna på Karolinska Universitetssjukhuset använda metoden för att bättre bedöma risken för ett barn med leukemi och ge mer anpassad behandling, säger Martin Enge.