Anna Dimberg beviljas 4,5 miljoner för forskning för behandling av hjärntumörer hos barn

Barncancerfonden har beslutat att dela ut 150 miljoner i anslag till barncancerforskning. Medlen går till forskare som kan skapa kraft och kontinuitet i forskningen om barncancer. Anna Dimberg vid Uppsala universitet tilldelas 4 500 000 kronor under tre år för hennes forskning kring blodkärlen som mål för cancerterapi vid behandling av hjärntumörer hos barn.

Vilken inriktning har din forskning och vad är det du forskar på just nu? 

I min forskning vill jag använda en ny strategi för att behandla gliom – den vanligaste typen av hjärntumörer hos barn. Det saknas fortfarande behandlingsalternativ för de mest aggressiva formerna av gliom. En anledning är att tumörcellerna vandrar in i hjärnan vilket innebär att man inte helt kan avlägsna tumören med hjälp av kirurgi. För dessa hjärntumörer är den så kallade blod-hjärnbarriären, specialiserade blodkärl i hjärnan som är till för att skydda hjärnan från skadliga ämnen, särskilt viktig. Dessa blodkärl försvårar behandlingen av hjärntumörer eftersom många sorters läkemedel inte kan ta sig in i tumören för att döda tumörcellerna.

I min forskning vill vi använda en ny strategi för att behandla gliom. Genom att förändra hur blodkärlen fungerar så kan vi både hindra tumörcellerna från att vandra längs kärlen in i den normala hjärnan, och dessutom förbättra möjligheterna för immunceller att ta sig från blodbanan in i tumören.

Vad innebär det att du nu blivit tilldelad medel från Barncancerfonden? Vad kommer ni att kunna göra nu som ni inte kunnat utan dessa medel?

Vi är helt beroende av externa anslag för att kunna göra vår forskning och den här typen av anslag från Barncancerfonden gör att vi har en möjlighet att vara mycket mer ambitiösa i vårt forskningsprogram. Vi kan pröva hypoteser och göra nya typer av försök som vi inte hade kunnat göra annars.

Vi började studera dessa blodkärl för mer än 10 år sedan. Forskningen bygger på forskning som vi gjort tidigare. Med hjälp av tidigare grundforskning vill vi nu hitta sätt att behandla tumören. Just nu är vi inne i en väldigt spännande fas.

Vilka genombrott hoppas du på framåt? Vad blir konsekvenserna i förlängningen för de som drabbas?

Det finns många som arbetar parallellt inom detta område och det är roligt att få tillhöra ett forskningsområde som rör sig framåt. Jag hoppas att vi ska hitta helt nya sätt att få blodkärlen att fungera bättre i hjärntumörerna. Då hoppas vi på att dels kunna förbättra den existerande behandlingen som finns, dels hitta nya sätt att hindra tumörcellerna från att sprida sig i hjärnan. Det skulle betyda att man ökar möjligheten att hitta behandlingar som hjälper för de mest aggressiva hjärntumörerna vilket ger nytt hopp till de som drabbas.

När det gäller glioblastom, som är den mest aggressiva typen av gliom, så saknas det helt en botande behandling idag. Jag tror att vår forskning kan bidra till att ny cancerterapi tas fram och att man kan kombinera den med andra behandlingsalternativ.

Senast uppdaterad:
Publicerad:
Fotograf: Mikael Wallerstedt
Skribent: Frida Odelbring
Faktagranskad av: