AI hittar ny behandling mot ponsgliom

Genom att använda AI har forskare hittat en läkemedelskombination som kan förbättra prognosen för barn som drabbas av hjärntumören ponsgliom.

I genomsnitt drabbas åtta barn av ponsgliom i Sverige varje år – och i dag saknas bot för den aggressiva hjärntumören.

Men nu har forskare med hjälp av artificiell intelligens (AI) identifierat en kombination av två läkemedel, everolimus och vandetanib, som tillsammans verkar lovande i behandling av hjärntumören. Studien är publicerad i den vetenskapliga tidskriften Cancer Discovery.

Förlänger överlevnaden

– Ponsgliom är en sällsynt och aggressiv hjärncancer i barndomen och överlevnadsgraden har inte förändrats under de senaste 50 åren så vi behöver desperat hitta nya behandlingar för denna sjukdom, säger Chris Jones.

Han är professor i pediatrisk hjärntumörbiologi vid The Institute of Cancer Research i London och sisteförfattare till studien, där datavetare och cancerspecialister har samarbetat för att göra upptäckten.

– Vår studie visar hur effektivt AI kan vara genom att föreslå nya behandlingskombinationer som inte hade varit uppenbara för en människa.

Kombinationen av de två läkemedlen förlängde överlevnaden hos möss med 14 procent jämfört med dem som fick en standardkontrollbehandling. Nu har kombinationen börjat testas på barn och man hoppas kunna testa det på en mycket större grupp barn i stora kliniska prövningar.

Förstärker effekten

Klas Blomgren, professor vid institutionen för kvinnors och barns hälsa vid Karolinska Institutet, forskar om ponsgliom med finansiering från Barncancerfonden. Han tycker att resultaten är spännande.

– Effekterna i musmodeller är blygsamma, men detta är definitivt ett viktigt steg på vägen mot nya behandlingar för ponsgliom, säger Klas Blomgren.

Klas Blomgren, barnonkolog Karolinska sjukhuset

Både everolimus och vandetanib är redan godkända för att behandla andra typer av cancer. Men genom att använda sig av AI upptäckte forskarna att everolimus kan förbättra vandetanibs förmåga att "smyga" genom blod-hjärnbarriären och behandla cancern.

– Everolimus är det läkemedel vi i dag använder för behandling av ponsgliom i väntan på nästa studieprotokoll, och det är roligt att se att everolimus kan förbättra effekten av den nya läkemedlet vandetanib genom att få den att stanna kvar i hjärnan längre. En släkting till vandetanib, dasatinib, användes i Biomede 1-studien (se faktaruta, reds anm), och det är uppmuntrande att vandetanib verkar vara mycket mer potent, säger Klas Blomgren.

Ny era

Förhoppningen är att AI-teknik ska öppna upp för nya behandlingar mot fler former av cancer.

– Det är lovande att man med AI kunnat lyfta fram en lovande kombination av läkemedel. Det är väldigt svårt att förutse hur två olika läkemedel påverkar varandra när de kombineras i patienter, och tidsödande att ta reda på det. Om AI kan hjälpa till med detta så är mycket vunnet, säger Klas Blomgren.

 

Fakta: Biomedestudien

Under ett par år pågick en läkemedelsstudie för barn med ponsgliom initierad av det  europeiska nätverket ITCC (Innovative Therapies for Children with Cancer) I studien tog man biopsier på tumören som man sedan analyserade med gensekvensering. Efter analysen lottades deltagarna till en av tre behandlingsgrupper där olika befintliga cancerläkemedel, som är godkända för vuxna patienter, testades för behandling av ponsgliom. Klas Blomgren är ansvarig läkare för den svenska delen av studien.

Biomede 1 har avslutats och databearbetning pågår. Nu väntar man på att Biomede 2 skall starta. Det skulle ha skett i våras, men har fördröjts av att Oncoceutics, det företag som producerar det läkemedel som everolimus skall jämföras emot har köpts upp av ett annat företag och överenskommelserna inte ännu är klara.