Skonsammare ALL-behandling ska minska sena komplikationer

Tack vare förfinad diagnostik och individuellt anpassad terapi kan ALL-sjuka barn med mycket god prognos för första gången erbjudas en mer skonsam behandling på Akademiska sjukhuset.

Akut lymfatisk leukemi (ALL) är den vanligaste cancerformen hos barn. Ungefär nio av tio barn blir friska, men cytostatikabehandlingen är intensiv och två tredjedelar av barnen drabbas av svåra biverkningar under behandlingen.

Nu skriver Akademiska sjukhuset i Uppsala i ett pressmeddelande att de inom ramen för den internationella barnleukemistudien ALLTogether kommer att studera tre nya behandlingsformer för barn med högriskleukemi.

Med ny teknik går det att identifiera ungefär 20 procent av barnen med mycket bra prognos – och minska intensiteten i deras cytostatikabehandling.

– Härmed minskar biverkningarna, framförallt svåra infektioner, neurologiska komplikationer såsom kramper och bennekroser samt inflammation i bukspottskörteln, säger Arja Harila-Saari, överläkare och professor i barnonkologi på Akademiska sjukhuset.

ALLTogether, är ett nytt Europeiskt behandlingsprotokoll för ALL hos barn och unga vuxna, som Barncancerfonden är med och finansierar. Studien leds av docent Mats Heyman på Karolinska universitetssjukhuset.

I studien ingår barncancerkliniker i 13 europeiska länder. Forskarna räknar med att rekrytera över 1400 patienter årligen, betydligt fler än i en pågående nordisk studie. Enligt Arja Harila-Saari kommer man att få studieresultat sju gånger fortare vilket främjar utveckling av olika behandlingar betydligt.