Lär mer om fertilitet efter barncancer

I oktober hålls en två dagar lång vetenskaplig konferens om fertilitet efter barncancer på Nya Karolinska. Föreläsningarna är öppna och alla är välkomna.

Problem med fertilitet, sexuell hälsa samt hormonstörningar hör till de sena komplikationer som kan drabba barn som har behandlats för cancer.

Den 23 och 24 oktober hålls för andra gången en vetenskaplig konferens kring ämnet på Karolinska sjukhuset i Stockholm. Symposiets tema är ”Infertilitet till följd av cancerbehandling, och möjligheter att förhindra det. Vikten av att diskutera fertilitetsfrågor med unga patienter och barn med cancer”, och Barncancerfonden är en av finansiärerna.

Symposiet är kostnadsfritt och vänder sig till berörd personal inom vård och forskning, som onkologer, onkologisjuksköterskor, barnläkare och barnonkologer, barnendokrinologer, gynekologer, barnmorskor och laboratoriepersonal, men även till patienter och barncanceröverlevare.

– Vi vill verkligen poängtera att drabbade med funderingar och frågor kring det här ämnet är varmt välkomna, säger Kenny A. Rodriguez-Wallberg MD läkare på Karolinska med ansvar över fertilitetsbevarande åtgärder.

Till konferensen kommer en rad svenska och internationella föreläsare för att presentera den senaste forskningen inom området. Se hela schemat här.

Tid: 09.15-17:30 onsdag 23 oktober, 09.00 -15:00 torsdag 24 oktober.

Plats: Aulan J3:07 Sune Bergström, Nya Karolinska, Solna

Anmälan: Deltaganden är kostnadsfritt, men mejla din anmälan till kerstin.pousette-wahlman@sll.se