Nu startar Lisa sin vidareutbildning i barnonkologi

Alla barn som drabbas av barncancer har rätt att få vård av personal med rätt och uppdaterad kunskap om just deras diagnos. Barncancerfonden finansierar därför olika typer av vidareutbildning och praktik i barnonkologi för vårdpersonal.

Visste du att det är Barncancerfonden och dess givare som står för olika typer av vidareutbildningar och praktik för läkare, sjuksköterskor och undersköterskor inom området barncancer? Det rör sig om allt ifrån korta intensivkurser på några dagar till utbildningar som sträcker sig över flera år.

– Syftet är att alla som arbetar med barncancer ska ha aktuell kunskap om barncancersjukdomar och information om komplikationer av sjukdom och behandling och hur det påverkar vardagen för barnen, säger Kristina Edner, klinisk samordnare och ansvarig för utbildningar på Barncancerfonden.

Kristina Edner

Fördjupa och bredda kunskapen

I höst startar Lisa Lindheimer som är specialistsjuksköterska inom barn och ungdom den nationella utbildningen i barncancer för sjuksköterskor som ger 30 universitetspoäng. Utbildningen kommer att pågå deltid under fem terminer.

Lisa Lindheimer har jobbat med barnonkologi i åtta år, men efter ett uppehåll på sex år då hon jobbat på barnavårdscentralen så kom hon förra året tillbaka till barnonkologen vid Astrid Lindgrens barnsjukhus i Stockholm.  

– Nu känner jag ett behov att fördjupa mig i barnonkologi och bredda mina kunskaper. Det är ofta ett väldigt högt tempo på avdelningen så det är inte ofta man har tid att sätta sig och läsa in saker på egen hand.

Hon ser framför allt fram emot att lära sig mer om de olika barncancerdiagnoserna.
– Och då särskilt solida tumörer då jag kommer att börja jobba som kontaktsjuksköterska för just barn och familjer med dessa diagnoser.

Tryggar kompetensen

Fram till 2003 fanns endast ett fåtal 5-poängskurser i medicinsk barnonkologi och/eller omvårdnad för sjuksköterskor. För att trygga personalförsörjningen och kompetensen inom barnonkologin beslutade därför Barncancerfonden att finansiera en barnonkologisk utbildning för sjuksköterskor.

Men är det egentligen inte regionerna eller utbildningssystemet som borde stå för den här typen av utbildningar?

– Anledningen att universiteten inte har kurser inom området är för att barnonkologi är en så liten specialitet. Men eftersom vi anser att det är viktigt att all personal som arbetar inom barnonkologin har den senaste kunskapen, så väljer vi att köpa in utbildningarna som uppdragsutbildningar, i det här fallet av Karolinska institutet, säger Kristina Edner.

Utbildningen kunde dra igång 2003, och hittills har 148 sjuksköterskor genomgått Barncancerfondens utbildningar.

Det övergripande målet är att fördjupa kunskapen inom barnonkologi och omvårdnad för de sjuksköterskor som kommer i kontakt med barn med cancer. Deltagarna ska dessutom utveckla sin kompetens i problemlösande processer samt lära sig ett kritiskt förhållningssätt. 

–  ­Det är jätteroligt att vi ser att utbildningarna har givit önskat resultat. En undersökning har visat att utbildningen har lett till ökad kunskap hos sjuksköterskorna, vilket i sin tur har medfört att de vittnar om ökat ansvar, bättre självförtroende och större trygghet och säkerhet i mötet med barn och familjer, säger Kristina Edner.

Barncancerfondens utbildningar

  • Barncancerfonden erbjuder sjuksköterskor som arbetar med cancersjuka barn en 30 poängs utbildning i barnonkologi. Utbildningen genomförs i samarbete med Karolinska Institutet och är fem terminer vara en vecka per termin är förlagd som internat.

  • För att höja kompetensen hos sjuksköterskor med kort erfarenhet finns en introduktionskurs om fyra dagar. Kursen har fokus på barnonkologiska diagnoserna och behandlingsprinciper. Den ger inga högskolepoäng, men mer kunskap och trygghet i arbetet.

  • Undersköterskor erbjuds utbildning i fördjupad kunskap inom barnonkologisk omvårdnad. Utbildningen är fyra dagar och genomförs som internat.

  • Läkare på länssjukhusen och de barnonkologiska centrumen kan vidareutbilda sig inom medicinsk barnonkologi. Utbildningen är godkänd både som ST-utbildning i barnmedicin och barnonkologi med hematologi. Utbildningen är fem terminer varav en vecka per termin är förlagd som internat.

  • Barncancerfonden lade drygt 5 miljoner kronor på utbildningar av läkare, sjuksköterskor och undersköterskor under 2019. 2020 kostade utbildningarna ca 4 miljoner och under 2021 beräknas summan landa på 2,7 miljoner. Kostnaderna varierar mycket från år till år eftersom alla utbildningar inte startar varje år.