Nytt sätt att behandla ponsgliom

Ett internationellt forskarteam har upptäckt ett ny framkomlig väg för att behandla ponsgliom, en obotlig form av hjärntumörer hos barn.

Forskare har hittat en metod för att störa den cellulära processen som bidrar till diffust ponsgliom genom ett nytt målriktat läkemedel. Det visar en ny internationell studie som presenteras i Nature Communications.

I snitt drabbas åtta barn av ponsgliom i Sverige varje år – och i dag saknas bot för den aggressiva hjärntumören.

– Därför är det extra viktigt och spännande att en sådan här möjlighet till nya angreppspunkter och nya målriktade läkemedel upptäcks, säger Klas Blomgren, barnonkolog och professor i pediatrik vid Karolinska Institutet.

Ersättningsprotein är nyckeln

Tidigare studier har identifierat en genetisk mutation som kallas PPM1D som kan leda till diffust ponsgliom. PPM1D anses ligga bakom celltillväxt och stressrespons i celler, men tidigare försök att komma åt PPM1D-mutationen har varit resultatlösa.

Nu har forskarna upptäckt att en muterad PPM1D gen tystar en annan gen som heter NAPRT, som i sin tur är en nyckel till att ta fram NAD, en metabolit som är nödvändig för allt celliv.  När NAPRT inte finns tillgängligt för att skapa NAD byter cellen över till ett protein som heter NAMPT. Här finns en viktig nyckel.

Genom att använda ett läkemedel som hämmar produktionen av NAMPT fann forskarna att de kan svälta ihjäl cancercellerna med PPM1D-mutationen.  

– Det här är verkligen ett fantastiskt nytt sätt att attackera den här cancerformen. Vi fann att den muterade genen PPM1D i stort sett kan utgöra scenen för sin egen undergång, säger Michael Berens, Ph. D, chef för TGens ponsgliom-forskning och en av huvudförfattarna till studien i ett pressmeddelande.

Kombinera målriktade läkemedel

Nu återstår att se hur många av de som drabbas av ponsgliom som bär på just denna mutation.

– Vi vet att ponsgliom sinsemellan är olika, eftersom vi inom BIOMEDE-studien biotopserar alla patienter, säger Klas Blomgren som är ansvarig läkare i den ITCC-intitierade läkemedelsstudien BIOMEDE, som syftar till att öka kunskapen om och förbättra behandlingen av ponsgliom.

Sverige är anslutet genom HOPE-kliniken vid Nya Karolinska sjukhuset, som Barncancerfonden är med och finansierar.

Klas Blomgren, barnonkolog Karolinska sjukhuset

Nu hoppas Klas Blomgren på en fortsatt utveckling.

– Det vore fantastiskt värdefullt om vi i framtiden kan kombinera målriktade läkemedel, på samma sätt som vi nu kombinerar cytostatika i olika protokoll, för att få största möjliga effekt på tumören och minimera biverkningarna.

Ponsgliom är en tumör som sitter i den del av hjärnstammen som heter pons, och som är svår att behandla. Eftersom hjärnstammen bland annat reglerar andning och hjärtslag, är en operation i dag omöjlig, och cytostatika och strålning har endast bromsande effekt. De barn som drabbas överlever sällan två år efter diagnos. De flesta dör inom ett år.

Bakom studien PPM1D mutations silence NAPRT gene expresseion and confer NAMPT inhibitor sensitivity in glioma ligger ett internationellt team av forskare som leds från Yale University, University of Iowa, och Translational Genomics Research Institute (TGen).