Vart tredje barn med leukemi har brist på D-vitamin

Många barn som diagnostiseras med leukemi har D-vitaminbrist. Låga värden av D-vitamin kan kopplas till sämre överlevnad hos barn upp till sex år. Det visar en ny studie som finansierats av Barncancerfonden.

I studien undersöktes blodprover från närmare 300 barn med olika former av leukemi, framförallt akuta lymfatiska och myeloiska leukemier.  Resultaten visar att drygt en tredjedel av barnen med leukemi hade D-vitaminbrist och bara 27 procent hade optimala nivåer.

– Vitamin D är en viktig byggsten i kroppen och huruvida D-vitaminbrist kan påverka cancerbehandling och utveckling av komplikationer är en viktig fråga, säger Natalja Jackmann, barncancerläkare och forskare vid Akademiska sjukhuset/Uppsala universitet.

Kopplas till sämre överlevnad

Vitamin D bidrar till normala kalciumnivåer i blodet, normal benstomme och till immunförsvarets normala funktion. D-vitamin bildas i huden när man vistas i solsken. Man kan också få i sig vitaminet genom ett intag av D-vitaminrik kost såsom fet fisk, ägg och kött samt D-vitaminberikade mjölkprodukter.

I studien, som publicerats i Pediatric Blood & Cancer, kunde forskarna se att för låga D-vitaminnivåer var associerade med sämre överlevnad hos barn upp till sex års ålder.

Baserat på vad ni har kommit fram till, bör man ge alla barn med leukemi D-vitaminskott?

– Det är för tidigt att säga, vi har inga forskningsresultat som säger att man bör göra det. I dagsläget rekommenderar jag att man ger den rekommenderade dosen av D-droppar till barn under två år, och att man screenar för D-vitaminbrist i riskgrupper; till exempel barn med mörk hud, dålig nutritionsstatus, ungdomar med långa inskrivningstider och barn som behandlas med blodstamcelltransplantation.

Däutöver bör man inte ge barn med leukemi D-vitamin på eget bevåg, säger Natalia Jackmann.

– Att ge för höga doser D-vitamin kan vara farligt då det leder till ett kalciumöverskott i kroppen.

Redan idag ingår screening för eventuell D-vitaminbrist i flera av behandlingsprotokollen, så att eventuella brister kan upptäckas tidigt.

Vanligt också hos friska barn

Brist på D-vitamin är vanligt även bland friska barn. Tidigare forskningsstudier har visat att 20 - 50 procent av alla friska barn i Sverige har D-vitaminbrist.

Men barn som genomgår cytostatikabehandling löper en extra hög risk för att få D-vitaminbrist. De kan ha svårt att få i sig tillräckligt allsidig kost. De rör sig ofta mindre och bör dessutom undvika direkt solljus under strålbehandling och under en viss tid efter blodstamcellstransplantation.

Just nu pågår en studie i Uppsala, i samarbete med Karolinska universitetssjukhuset, där man analyserar barnens mående och livsstil under behandlingstiden. Föräldrar får svara på en enkät om livsstil, mat samt härkomst. Dessutom tas blodprover var tredje månad under två års tid som fryses ned för analys av bland annat D-vitaminvärden.

– Om det visar sig att barn med cancer som har höga D-vitaminvärden mår bättre än de med låga värden, kan det bli aktuellt med en större studie där den ena gruppen får vitamintillskott och den andra placebo. På sikt kan behandlingsrekommendationerna behöva ändras och screening införas, men innan dess krävs mer forskning, säger Natalja Jackmann.

Vad betyder finansieringen från Barncancerfonden för din forskning?

– Jättemycket! Utan finansiering från Barncancerfonden hade vår forskning inte varit möjlig överhuvudtaget.


Läs mer: Pressmeddelande från Akademiska sjukhuset.

D-vitaminbrist vanligt hos cancersjuka barn

Genom åren har Barncancerfondens höstutlysning av projektanslag bidragit till att mängder av nya forskningsstudier har kunnat genomföras. En forskare som tidigare har fått anslag är forskaren och barnläkaren Outimaija Mäkitie. Hennes forskning visar att ett av tre barn med cancer lider av D-vitaminbrist.

Läs mer