D-vitaminbrist vanligt hos cancersjuka barn

Genom åren har Barncancerfondens höstutlysning av projektanslag bidragit till att mängder av nya forskningsstudier har kunnat genomföras. En forskare som tidigare har fått anslag är forskaren och barnläkaren Outimaija Mäkitie. Hennes forskning visar att ett av tre barn med cancer lider av D-vitaminbrist.

Intensiv cancerbehandling kan leda till olika typer av komplikationer, och forskning kring vilka bakomliggande faktorer som styr uppkomsten av dessa är ett område på frammarsch. I höstutlysningen 2016 fick Outimaija Mäkitie och hennes forskargrupp vid Karolinska institutet i Solna ett stort anslag för att studera kopplingen mellan D-vitaminbrist och komplikationer som rör benhälsa, som osteoporos (benskörhet), artros (ledförslitning) och ökad risk för frakturer.

Det har länge varit känt att D-vitaminbrist är vanligt hos barn som växer upp i Norden, och i dag får alla barn som växer upp i Sverige extra tillskott av D vitamindroppar åtminstone under sina två första levnadsår. Flera tidigare studier har visat att det finns ett samband mellan osteoporos och D-vitaminbrist men det som däremot inte har varit känt är hur vanligt D-vitaminbrist är hos cancersjuka barn.

Outimaija Mäkitie och hennes forskargrupp har studerat just detta genom att analysera serumprov från barn som fått diagnosen barncancer.

– Av nästan 300 prov visade en tredjedel låga D-vitaminnivåer. Bristen var särskilt vanlig hos ungdomar och också i prover som hade tagits under vintern och våren, säger hon.

Hon berättar också att preliminära analyser visade att D-vitaminbrist vid diagnostillfället kan öka risken för komplikationer under cancerbehandlingen, men att fler studier behövs för att få mer kunskap om orsakerna.

– Ett viktigt resultat av vårt projekt har varit ett ökat medvetande av risken för D-vitaminbrist och osteoporos hos barn med cancer. Ju tidigare en D-vitaminbrist kan upptäckas, desto bättre behandling kan ges, säger hon.

Nästa steg är att analysera resultaten av en uppföljande studie av D-vitaminnivåer hos barn med cancer, där blodprover under några år har samlats in med ett par månaders mellanrum från cirka 150 barn. Förhoppningen är att kunna analysera korrelationer mellan D-vitaminnivåer och infektioner eller andra möjliga komplikationer som har uppkommit under behandlingens gång.

Vad har finansieringen från Barncancerfonden betytt för din forskning?

– Barncancerfondens stöd har haft en alldeles avgörande betydelse för min forskning. Vi har fått finansiering för D-vitaminstudien och har kunnat rekrytera en ST-läkare som har fört projektet vidare. Barncancerfonden har också finansierat min egen deltidstjänst som forskare. Jag är mycket tacksam för stödet – utan Barncancerfonden skulle inga av dessa studier ha varit möjliga, säger Outimaija Mäkitie.