Rekord: 137 miljoner till forskningen

Barncancerfonden delar i höstens stora utlysning ut nära 137 miljoner kronor till forskning. Det är en rejäl ökning jämfört med förra året, något som också innebär att rekordmånga forskningsprojekt om barncancer nu får finansiering.

Barncancerfonden är den enskilt största finansiären av forskning om barncancer i Sverige. Under året görs flera olika utlysningar, där höstutlysningen är den största. I år ges finansiering till hela 100 olika forskningsprojekt, utspridda på många olika forskningsområden inom fältet barncancer.

– Det är fantastiskt roligt att vi slår rekordet igen, säger Kerstin Sollerbrant, forskningschef på Barncancerfonden.

En av nyheterna för i år är att utlysningen för finansiering av ST-tjänster nu görs för andra året i rad, något som tidigare bara har gjorts vartannat år.

– Vi vill ha in fler läkare som kan utföra viktig forskning. Vi ser samtidigt att många har svårt att hitta tid eftersom det kliniska arbetet, att träffa patienter, alltid går före. Genom den här ST-utlysningen kan vi ge finansiering för forskning upp till 50 procent av tiden under fyra år, vilket möjliggör mer forskning, säger Kerstin Sollerbrant.

Antalet ansökningar till ST-tjänsterna har även de varit rekordstora i år, något som indikerar att behovet av den här typen av finansiering är stort.

En annan hjärtefråga för Kerstin Sollerbrant är att locka in nya forskare på barncancerområdet, såväl unga forskare som de som har verkat inom andra fält tidigare.

– Det kan ofta vara svårt att slå sig in som ung eller ny forskare och få anslag, eftersom det tar tid att uppnå resultat som kan visa att du är bra. Därför är det otroligt viktigt för oss att säkra återväxten så att vi har en stabil forskarkår framåt, säger Kerstin Sollerbrant.

En annan förändring är att Barncancerfonden under en treårsperiod ökar genomsnittsanslagen, så att varje projekt får mer pengar.

– Tack vare alla privata givare och företag som bidrar till forskningen kan vi nu ge mer pengar och ta en större del av vad ett projekt verkligen kostar. Det innebär att forskarna kan göra mer och få fler resultat som kan komma drabbade barn till gagn, säger Kerstin Sollerbrant.

Bland de projekt som har beviljats anslag finns studier som täcker in stora delar av området barncancer, både när det gäller olika diagnoser och behandlingsformer men även ämnen som sena komplikationer och utveckling av nya metoder.

– Det är en medveten satsning att finansiera forskning inom hela området. Vårt mål är att inga barn ska dö av barncancer, och då är det viktigt att vi stödjer projekt som rör såväl stora och välkända diagnoser som mer ovanliga former av barncancer, säger Kerstin Sollerbrant.

De två största områdena i årets utlysning är forskning kopplad till de största diagnosgrupperna, leukemier och hjärntumörer. Men bland de beviljade projekten återfinns också studier som handlar om nya och spännande metoder som rör sig i forskningens framkant.

Ett av de projekt som Kerstin Sollerbrant är mest nyfiken på handlar om så kallat cellfritt tumör-DNA, eller ct-DNA. Det är DNAmolekyler som kan cirkulera fritt i blodet och alltså vara separerade från själva tumörcellerna. Forskaren Emma Tham vid Karolinska institutet ska försöka utveckla metoder för att utvinna detta ct-DNA ur blodet, och sedan utvärdera om ett enkelt blodprov skulle kunna ersätta eller komplettera andra prover – såsom biopsier av tumörvävnad eller benmärgsprov.

– Det här är ett hett område för forskningen just nu, och något som jag tycker är väldigt spännande, säger Kerstin Sollerbrant. Det skulle kunna bidra till att både förenkla och minska riskerna med vissa av de provtagningar som görs i dag, vilket skulle innebära en väldigt konkret fördel för många patienter.