Bananflugor kan ge svar på varför cancer uppstår

Studier av genmanipulerade bananflugor kan ge svar på hur neuroblastom uppstår hos barn. Samma gen som orsakar sjukdomen hos barn, ALKgenen, finns i bananflugan där den har viktiga funktioner.

Genom att genmanipulera flugor vill forskarna se vad som sätter i gång sjukdomen och hur den kan stoppas.

Ruth Palmer, professor vid Umeå universitetssjukhus, har sedan tidigt 1990-tal intresserat sig för gener som kan leda till cancer, så kallade onkogener . Numera är hon särskilt intresserad av ALK-genen (anaplastisk lymfomkinas). Forskare har sedan tidigare upptäckt att förändringar i just ALK-genen ger upphov till neuroblastom hos barn, ofta till de mest svårbotade formerna av sjukdomen.

En aktivering av ALK-genen leder till en kaskad av signaler i cellerna som kan leda till att cellerna delar sig ohämmat och får en ökad celltillväxt, det gör att neuroblastom sätter i gång och utvecklas. Genom att studera bananflugor hoppas Ruth Palmer nu få fler svar på hur ALK fungerar och vad som händer när det går snett.

Tidigare forskning visar att ALK-genen finns i alla flercelliga organismer, därmed också hos bananflugan där den är livsviktig för flugans utveckling av magen, men också av ögonen. Mycket av det genom som finns hos bananflugan kan översättas till människans tumörbiologi. Nu ska Ruth Palmer manipulera flugan genetiskt för att förstå hur mutationer av ALK-onkogenen fungerar för att sjukdomen ska bryta ut. Förhoppningen är att stoppa eller blockera att ALK-genen blir muterad.

Forskarna vill också undersöka varför den muteras och förstå hur vissa mutationer av ALK fungerar och varför just de ger en mer komplicerad sjukdomsbild än andra mutationer av den. Slutmålet med forskningen är att hitta en behandling som hejdar ALK-mutationerna och på så vis leder till att neuroblastom inte bryter ut.

 Den behandling som finns i dag är tuff och leder till komplikationer. Att hitta en terapi som är snällare vore därför en klar fördel, menar Ruth Palmer. Ett första steg för att nå dit är att förstå genetiken bakom och hur ALK utvecklas i kroppen.

(Artikel publicerad i Barncancerrapporten 2014)