Nytt sätt att studera hur cancer uppstår i hjärnan

Forskare har lyckats skapa en ny typ av modell för medulloblastom. Med hjälp av den hoppas man kunna förstå hur cancern uppstår och därigenom hitta nya typer av behandlingar.

Medulloblastom är en av de vanligaste formerna av hjärntumörer som drabbar barn. Med dagens behandlingar överlever cirka 60 procent av dem som drabbas.

- Men nu har vi lyckats skapa en ny typ av modell för medulloblastom som kan användas till att förstå hur cancern uppkommer och därigenom kan man hitta nya sätt att behandla den, säger Margareta Wilhelm, forskare vid institutionen för mikrobiologi, tumör- och cellbiologi vid Karolinska Institutet.

Under arbetet slog Margareta Wilhelm ihop sitt labb med Anna Falk, forskare vid institutionen för neurovetenskap vid Karolinska Institutet, som är delad senior författare till studien.

Hur har de då gått tillväga för att ta fram modellen? Jo, forskarna har omprogrammerat hudceller från patienter med Gorlins syndrom som bär på en mutation i PTCH1-genen. Den är en av de vanligaste muterade generna hos barn med medulloblastom. Cellerna har sedan omprogrammerats till nervstamceller, som tros vara ursprungscellen bakom medulloblastom.

- Tumörerna som uppkommer från de här omprogrammerade cellerna liknar de som utvecklas hos medulloblastompatienterna i större utsträckning än tidigare modeller, och vi visar att vår modell kan användas till att förstå hur cancern uppkommer och för att hitta nya terapimål, berättar Anna Falk.

Modellen presenterades nyligen i en studie som publicerades i den vetenskapliga tidskriften PNAS. Det är en interdisciplinär studie som kombinerar stamcellsbiologi och tumörbiologi. Forskare från Karolinska Institutet, Uppsala och Lunds universitet har tillsammansmed forskare från Kanada, Tyskland och Frankrike, lyckats att skapa den här nya typen av stamcellsmodell för studier av cancer i hjärnan.

­ Studien och är unik eftersom två ganska olika forskningsfält knyts ihop och de bästa och nyaste teknikerna från båda fälten är helt nödvändigt för att få till modellen, och visar hur viktigt samarbeten mellan discipliner är för att nå framsteg, säger Margareta Wilhelm och Anna Falk.

Studien har finansierats med hjälp av Barncancerfonden.