Car T-cellterapi mot ALL innan sommaren

Nya behandlingar med car T-cellterapi ska förhoppningsvis bli verklighet i Uppsala och i Stockholm innan sommaren. Inom barncancervården handlar det om läkemedlet Kymriah, som är godkänt för behandling av ALL hos barn.

Uppsala och Stockholm kan bli de första naven för rutinbehandling av svenska patienter med de omtalade läkemedlen för car T-cellsterapi. Om alla beslut och tillstånd faller på plats kan de första behandlingarna göras innan sommaren. Det skriver Dagens Medicin.

– Jag hoppas att de sista stegen i införandeprocessen kan gå utan problem så att patienterna kan få tillgång till de här mycket lovande behandlingarna så snart som möjligt, säger Gunilla Enbland, ord-förande i den nationella arbetsgruppen för car T-cellsterapi.

Det är två läkemedel som fått marknadstillstånd i EU i det första skedet, Yescarta och Kyrmiah. Kymriah är godkänt för behandling av akut lymfatisk leukemi hos barn.

Processerna är i full gång och vad gäller just Kymriah kan Karolinska universitetssjukhuset kan få det första certifikatet under våren.