IVF tycks inte öka cancerrisk hos barn

Barn som blivit till genom konstgjord befruktning tycks inte drabbas av cancer i högre grad än andra. I alla fall inte upp till 20-årsåldern, enligt en ny nederländsk studie.

Tidigare forskning har inte varit entydig i frågan om barn som kommit till genom assisterad befruktning, löper högre risk att drabbas av cancer än andra.

Men en stor uppföljning från Nederländerna av drygt 50 000 barn vars mödrar registrerats på fertilitetskliniker i Nederländerna, visar inte på någon ökad cancerrisk, skriver Dagens Medicin.

Forskarna samlade sedan in data om cancerdiagnoser fram till att barnen var mellan 17 och 23 år gamla.

Gemensamt för föräldrarna var att någon av dem hade nedsatt fertilitet. 

Läs studien här.